معرفی حوزه ی تحول و استراتژی

معرفی حوزه ی تحول و استراتژی

معرفی حوزه‌ی تحول و استراتژی تحول و استراتژی یکی از مباحث به روز و نوین در سطح جهانی است که اکثرا کسب و کارها برای سازماندهی فرایندهایشان و تسهیل امور خود به این مهم روی آورده و پرداخته اند. تحول و استراتژی:                  – آسیب شناسی سازمانی با رویکردها...
معرفی حوزه ی مدیریت مالی

معرفی حوزه ی مدیریت مالی

معرفی حوزه ی خدمت مدیریت مالی بیشتر کنش های فرد وسازمان در محیط خالی از وجهه مالی نمی باشد براین اساس داشتن هوش مالی برای افراد ومدیران و همچنین وجود ساختار و فرایندهای چابک مالی ارائه دهنده صورت های مالی اساسی وگزارش های مدیریتی در شرائط محیط پیچیده اقتصادی امروز...
معرفی حوزه ی مدیریت بازاریابی و فروش

معرفی حوزه ی مدیریت بازاریابی و فروش

معرفی حوزه ی خدمت مدیریت بازاریابی و فروش داستان افول نوکیا و از دست دادن سهم بازار ۴۰ درصدی تلفن هوشمند جهان و خانه نشینی بی سابقه کارمندان نوکیا گویای اهمیت توجه به فرایند بازاریابی و فروش می باشد. اگر در حال حاضر کسب و کارتان سرپا بوده یا قصد ایجاد و توسعه کسب و...
معرفی حوزه ی تولید و عملیات

معرفی حوزه ی تولید و عملیات

معرفی حوزه ی خدمت تولید و عملیات داستان علم مدیریت بخشی از تاریخچه صد ساله شکل گیری و تحول و تطور ابزارهای کاربردی علمی وعملی بوده که هدفشان بهینه سازی، ارتقا و استاندارد سازی وکمی سازی بهبود در حوزه عملیات در سازمان های تولیدی و خدماتی بوده است.دراین میان ودرکنار...
معرفی حوزه ی مدیریت منابع انسانی

معرفی حوزه ی مدیریت منابع انسانی

معرفی حوزه‌ی خدمت مدیریت منابع انسانی   مدیران و رهبران در کل چرخه عمر سازمان از دغدغه های حوزه منابع انسانی یا بهتر بگوییم سرمایه های انسانی مبرا نمی باشند. چالش نیروی انسانی قبل از ورود فرد به سازمان شروع شده و حتی تا زمان بازنشستگی و بعد از آن نیز ادامه دارد....
معرفی حوزه ی ساختار و سازماندهی

معرفی حوزه ی ساختار و سازماندهی

معرفی حوزه‌ی ساختار و سازماندهی پیتر دراکر معتقد است تغییر تنها جزء لایتغیر جهان هستی بوده وبه قول دانشمندان تغییر و تحول در این میان تنها مفهوم محوری که می توان  ثابت در نظر گرفت خود تغییر است. براین اساس تمام سازمان های صنعتی و غیر صنعتی و حتی افراد و نوع بشر با این...