چه کنیم از برنامه ریزی استراتژیک سربلند بیرون بیاییم؟

چه کنیم از برنامه ریزی استراتژیک سربلند بیرون بیاییم؟

چه کنیم از برنامه ریزی استراتژیک سربلند بیرون بیاییم؟ برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی بسیار مهم و حیاتی برای قرار دادن سازمان در موقعیت موفقیت است تا رهبران سازمانی با ایجاد برنامه‌ای مدون بر اساس برنامه مشترک حرکت کنند و تصمیمات مدیریت در جهت برنامه هدایت شود....
کانون های ارزیابی و توسعه چگونه به کارفرمایان کمک می کنند؟

کانون های ارزیابی و توسعه چگونه به کارفرمایان کمک می کنند؟

کانون‌های ارزیابی و توسعه چگونه به کارفرمایان کمک می‌کنند؟  نویسنده: پریسا جعفری                           سازمان مدیریت صنعتی اصفهان             اگر پای صحبت کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکار بنشینیم تا ببینیم در سازمانشان چه می‌گذرد، متوجه خواهیم شد که چرخ اصلی کسب‌وکار...