خدمات مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

معرفی حوزه ی تحول و استراتژی

معرفی حوزه ی تحول و استراتژی

معرفی حوزه‌ی تحول و استراتژی تحول و استراتژی یکی از مباحث به روز و نوین در سطح جهانی است که اکثرا کسب و کارها برای سازماندهی فرایندهایشان و تسهیل امور خود به این مهم روی آورده و پرداخته اند. تحول و...

معرفی حوزه ی مدیریت مالی

معرفی حوزه ی مدیریت مالی

معرفی حوزه ی خدمت مدیریت مالی بیشتر کنش های فرد وسازمان در محیط خالی از وجهه مالی نمی باشد براین اساس داشتن هوش مالی برای افراد ومدیران و همچنین وجود ساختار و فرایندهای چابک مالی ارائه دهنده صورت...

معرفی حوزه ی تولید و عملیات

معرفی حوزه ی تولید و عملیات

معرفی حوزه ی خدمت تولید و عملیات داستان علم مدیریت بخشی از تاریخچه صد ساله شکل گیری و تحول و تطور ابزارهای کاربردی علمی وعملی بوده که هدفشان بهینه سازی، ارتقا و استاندارد سازی وکمی سازی بهبود در...

معرفی حوزه ی ساختار و سازماندهی

معرفی حوزه ی ساختار و سازماندهی

معرفی حوزه‌ی ساختار و سازماندهی پیتر دراکر معتقد است تغییر تنها جزء لایتغیر جهان هستی بوده وبه قول دانشمندان تغییر و تحول در این میان تنها مفهوم محوری که می توان  ثابت در نظر گرفت خود تغییر است....