این همایش در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ در سالن همایش های اتاق بازرگانی برگزار شد. برگزاری همایش حول محور رونمایی از مدرسه فروش و جشن فارغ التحصیلی مدیریت استراتژیک صنعت پخش می گردید. این همایش با تعامل و همکاری صنعت پخش استان اصفهان و سازمان مدیریت صنعتی استان اصفهان برگزار گشت. سازمان مدیریت صنعتی اصفهان با جلسات مکرری که با صنعت پخش استان اصفهان داشت و نشست و برخاست در اتاق فکر های گوناگون به این نتیجه رسید که مدرسه فروش را برای اولین بار در ایران افتتاح کند و این مدرسه کمک حال سرپرستان فروش، مدیران فروش، کارشناسان فروش و … باشد و با راهکارهای خود در جهت کمک به پیشرفت سیستم فروش کشور گام بردارد.

تصاویر همایش مدرسه فروش در اتاق بازرگانی اصفهان