همایش اصول و فنون مذاکره در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به میزبانی سازمان مدیریت صنعتی اصفهان برگزار شد.

همایش اصول و فنون مذاکره در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به میزبانی سازمان مدیریت صنعتی اصفهان برگزار شد.

همایش با حضور دکتر مازیار میر با موضوع اصول و فنون مذاکره ویژه مدیران و کارشناسان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ برگزار گردید. در این همایش بر ضرورت و اهمیت مذاکره در موفقیت‌های فردی و تجاری اشاره شد. دکتر میر ضمن اشاره بر بزرگ‌ترین دستاوردهایی که یک...
چهار مهارتی که مذاکره کنندگان حرفه ای در فروش باید بدانند

چهار مهارتی که مذاکره کنندگان حرفه ای در فروش باید بدانند

چهار مهارتی که مذاکره کنندگان حرفه ای در فروش باید بدانند. نوشته تیم نویسندگان Strong Close ترجمه : شیوا ناطقی  سازمان مدیریت صنعتی اصفهان اثربخش بودن مذاکرات به این معنا نیست که به نقطه ای برسیم که بهره وری اندکی بین طرفین داد و ستد  شود. بلکه به معنای آن است که...