مبانی مدیریت مالی – عملیاتی برای مدیران فروش

مبانی مدیریت مالی – عملیاتی برای مدیران فروش

مبانی مدیریت مالی – عملیاتی برای مدیران فروش نوشته اد کادری، رهبر فروش و نویسنده کتاب «راهنمای مدیران فروشی که خوش فکرند» ترجمه : شیوا ناطقی  سازمان مدیریت صنعتی اصفهان همه ما به خوبی از تغییراتی که در دنیای فروش رخ داده است خبر داریم. رسانه های اجتماعی باعث...