جناب آقای دکتر حمیدرضا بیرانوندی ریاست هیأت مدیره و سرکار خانم روزبهانی مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی اصفهان از کارخانجات شرکت پاکمن در شهرک صنعتی ویلاشهر در شهر اصفهان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ بازدید نمودند.
در این بازدید ضمن آشنایی با آخرین دستاوردهای تکنولوژیک و همچنین تولیدات شرکت پاکمن جلسه ای با مدیریت محترم عامل شرکت پاکمن برگزار شد.
در این مصاحبه ضمن تشریح با اهداف و استراتژی های شرکت پاکمن، خدمات آموزشی و مشاوره ای سازمان مدیریت صنعتی اصفهان معرفی شد و مقدمات تنظیم تفاهم های جامع همکاری فراهم شد.