تفاهم نامه بین ذوب آهن اصفهان و سازمان مدیریت صنعتی  اصفهان با هدف ایجاد و گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی و توسعه منابع انسانی متقابل چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ توسط مسئولین این دوسازمان امضا شد.

در مراسم امضای این تفاهم نامه ، مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، دکتر ابوالفضل کیانی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ،  دکتر بیرانوند و خانم روزبهانی از سازمان مدیریت صنعتی اصفهان ، مهندس مهدی بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و دکتر امینی مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی ذوب آهن حضور داشتند .

انجام پروژه های پژوهشی واقعی در رابطه با مسائل سازمان توسط دانش پژوهان ، انجام رسالت ذوب آهن در حوزه مسئولیت اجتماعی و توانمند سازی متخصصین داخل کشور ،  ترویج روحیه پژوهش و آموزش سازمان یافته در شرکت بین متخصصین ، توسعه کارآفرینی و توانمند سازی مدیران کشور و مخصوصاً ذوب آهن و خروج از بن بست آموزش های آکادمیک و گرایش به تجربه صنعتی و بهره مندی از دانش اساتید خارجی و همچنین اتصال دانش و پژوهش از جمله مواردی است که در این تفاهم نامه به آن توجه شده است.

از جمله دیگر مواردی که در این تفاهم نامه ذکر شده است می توان به عارضه یابی آموزش در ذوب آهن و ایجاد کلینیک کسب و کار جهت عارضه یابی مشکلات مربوط به صنعت و ارائه راه حل ها ، مشاوره ها و آموزش در این حوزه که تحول عظیمی در آموزش و توسعه منابع انسانی ایجاد می کند و  ایجاد آکادمی فولاد با مرکزیت ذوب آهن اصفهان با همکاری سازمان مدیریت صنعتی اشاره نمود .

برگزاری تورهای صنعتی با استفاده از پتانسیل ها و تکنولوژی موجود در ذوب آهن برای مدیران صنعت فولاد در کل کشور و پرورش مدیران اجرایی در کلاس جهانی از دیگر اهداف این تفاهم نامه است .

شایان ذکر است سازمان مدیریت صنعتی حدود ۵۵ سال پیش با هدف توانمندسازی سازمان های ایرانی که درحوزه کسب و کار فعالیت می کنند ایجاد شد و تجربه و توانمندی ویژه ای در این زمینه دارد.