سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۷۷ رتبه بندی شرکت های برتر ایران را هر ساله انجام داده است. این رتبه بندی با الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشور، فضای روشن تری از کسب و کار اقتصادی کشور ارائه می دهد و به مدیران بنگاه های اقتصادی، سیاست‌گذاران و پژوهشگران، یاری می ‎رساند تا شناخت و درک دقیق تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور بیابند.

این رتبه بندی هر ساله در قالب همایشی به سمع و بصر مخاطبین خواهد رسید.

اهداف همایش:

    • معرفی شرکت های برتر ایران ، انتخاب شده بر اساس رتبه‌بندی IMI-100
    • گردهمایی مدیران ارشد شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور با هدف افزایش سطح همکاری های فی مابین
    • ایجاد زمینه برای تعامل بیشتر مدیران و سیاست گذاران اقتصادی کشور با مدیران بنگاه های اقتصادی
    • گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی
    • تولید اطلاعات در مورد بنگاه های اقتصادی کشور و شفاف سازی فضای کسب و کار

ضرورت برگزاری همایش

در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، رتبه‌بندی شرکت‌ها به صورت سالانه انجام می‌شود که اثرات مثبتی در گسترش رقابت بین شرکت‌ها دارد، از این رو، برگزاری همایش شرکت های برتر ایران که با ارائه نتایج رتبه بندی با اتکا به آمارهای کمی قابل اعتماد، تصویری از اقتصاد بنگاهی کشور ارائه می‌دهد، ضرورتی انکار ناپذیر دارد.

نتایج این رتبه بندی را می توانید در سایت سازمان مدیریت صنعتی تهران ملاحظه فرمایید.