به گزارش دبیرخانه سازمان مدیریت صنعتی اصفهان، جلسه بررسی زمینه‌های قابل بهبود سرمایه‌های انسانی روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱ با حضور آقای دکتر شفیعی؛ مدیریت محترم آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت ذوب‌آهن اصفهان، هیات همراه و مدیران سازمان مدیریت صنعتی اصفهان در محل سالن جلسات سازمان مدیریت صنعتی اصفهان برگزار شد.
در این نشست، اعضا پیرامون پروژه‌های مشاوره‌ای و آموزشی در دست اجرا، گفت‌وگو و روال فرآیندها را بررسی کردند. با توجه به اهمیت قائل شدن شرکت ذوب‌آهن برای سرمایه انسانی و تاکید ویژه بر توسعه و توانمندسازی، تعریف پروژه‌های آموزشی و مشاوره‌ای جدید و یکپارچه‌سازی اقدامات مختلف از موضوعات قابل توجه این نشست بود.
تاکید بر برگزاری جلسات به منظور تنظیم راهبردها، فرآیندها و نتایج ادراکی، عملکردی و سازمانی به منظور برنامه‌ریزی بهبود در حوزه سرمایه انسانی از دیگر موضوعات مهم این جلسه بود.
پایان جلسه بر حضور فعال و تداوم برگزاری جلسات تخصصی به منظور هم‌اندیشی و تبادل تجربیات به منظور بهره‌وری بیشتر از طرح‌های پیش‌بینی‌شده و در دست اجرا، تاکید شد.