نهمین نمایشگاه تخصصی رنگ، رزین و پوشش‌های صنعتی ۲۰ لغایت ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار گردید و میزبان متخصصان و فعالان حوزه‌های مرتبط بود.

در این نمایشگاه، سازمان مدیریت صنعتی اصفهان به عنوانی سازمانی پیشرو در حوزه آموزش، مشاوره و پژوهش به منظور توسعه ظرفیت مدیریت و تحول و بهسازی سازمان‌ها ، میزبان مدیران و کارشناسان  شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه رنگ و رزین و پوشش‌های صنعتی بود .

با توجه به نقش مهم توانمندسازی سرمایه انسانی در افزایش بهره وری سازمانی، مشاوره های لازم توسط دپارتمان‌های مختلف سازمان مدیریت صنعتی به مخاطبان و بازدیدکنندگان نمایشگاه ارائه شد. هدف از ارائه مشاوره‌های انجام شده در این نمایشگاه بهبود سیستم‌ها و روش‌های مدیریت و اجرای برنامه‌های آموزشی عمومی و اختصاصی سرمایه‌های انسانی مجموعه‌های فعال در صنعت رنگ، رزین و پوشش‌های صنعتی بود.