به منظور بهره مندی مستمر از ظرفیت های موجود مهارتی، آموزشی و اجرایی سازمان مدیریت صنعتی اصفهان در جهت ارتقاء توانمندی و افزایش مهارت و معرفی به کار دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان، توافق نامه همکاری بین دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان به نمایندگی جناب آقای محسن دوازده امامی رئیس دانشگاه و سازمان مدیریت صنعتی اصفهان به نمایندگی سرکارخانم صبا روزبهانی مدیر عامل سازمان به مدت ۵ سال منعقد گردید.

مفاد مهم این تفاهم نامه همکاری به شرح زیر است:

  1. مهارت افزایی دانشجویان و دانش آموختگان و آماده سازی ایشان برای اشتغال در فضای کسب و کار و سپس معرفی به کار ایشان.
  2. استفاده از ظرفیت علمی و فنی اساتید و دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای

 مقرر شد سازمان مدیریت صنعتی اصفهان بر اساس مدل آکادمی مهارت و اشتغال خود این توافق نامه را در سه فاز زیر اجرا نماید:

  • فاز اول : تحلیل نیاز بازار کار (صنایع ، بخش تجاری ، خدماتی و کشاورزی) ،
  • فازم دوم : جذب کارجویان (دانشجویان و دانش آموختگان متقاضی اشتغال دانشگاه فنی و حرفه ای) و
  • فاز سوم : توسعه توانمندی های دانشجویان و معرفی به کار دانشجویان