۷ نکته کلیدی در طرح طبقه بندی مشاغل

نیروی انسانی به عنوان یک منبع استراتژیک در جامعه و به تبع آن سازمان از ارزش بالایی برخوردار است.

در راستای بهره برداری از این منبع ارزشمند، طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل به سازمان این امکان را میدهد که از آینده و فضای کاری خود تصویر روشن تری داشته باشد. این طرح برای ایجاد یک استاندارد شغلی در کسب و کارها تهیه شده است که آگاهی از جزئیات آن برای کارکنان و کارفرمایان مفید است. منظور از طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار  شوند .

 با توجه به تکالیف قانونی و همچنین اثر این طرح بر  عملکرد و انگیزش نیروی انسانی در سازمان  ها ضروری است که اجرای این طرح با حساسیت و دقت بالایی انجام گردد. در  این مقاله  ۷  نکته کلیدی در اجرای موفق طرح طبقه بندی مشاغل بیان شده است:

۱- نکته اول : این طرح شامل چه کارگاه هایی می شود؟

دو دسته از کسب و کارها ملزم به اجرای این طرح هستند:

  1. کارگاه هایی دارای ۵۰ کارگر و بیشتر
  2. شرکت های خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی

به طور خلاصه؛ کارگاه هایی (اعم از حقیقی یا حقوقی با هر نوع فعالیت) مشمول این طرح می شوند که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می رسند و زمان رسیدن به ۵۰ نفر کارگر ، زمان شمول اجرای طرح می باشند .

۲- نکته دوم: عدم اجرای این طرح چه عواقبی را می تواند برای کارفرما در برداشته باشد؟

اگر کارگاه یا شرکتی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشد اما اقدام به اجرای آن نکنند، کارکنان می توانند از کارفرما شکایت کرده و وی را مجبور به اجرای طرح، همچنین محاسبه و پرداخت معوقات طبقه بندی مشاغل نمایند.

وزارت تعاون می تواند کارفرما را به پرداخت ۵۰ درصد از کل هزینه ها و معوقات اجرای طرح جریمه نماید.

۳- نکته سوم: وضعیت کارگرانی که قرارداد موقت دارند در طرح چگونه است، آیا شامل آنها نیز می شود؟

بر اساس مصوبات، تمامی کارگران مشمول قانون کار در کارگاه، اعم از دائم، موقت، فصلی و … از زمانی که کارگاه به حدنصاب لازم برای اجرای طرح برسد، مشمول این طرح می باشند.

۴- نکته چهارم: کارگران بر اساس چه ملاکی با طرح طبقه بندی مشاغل، تطبیق پیدا خواهند کرد؟

تمامی کارگران با توجه به وظایفی که عمدتاً در زمان تهیه طرح طبقه بندی مشاغل عهده دار باشند، با شغل مربوطه تطبیق خواهند یافت.

۵- نکته پنجم: ضرورت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟

پرداخت بدون تبعیض مزد برای انجام کارهای هم ارزش از حقوق اولیه نیروی کار است. پیمانکارانی که تحت هر شرایطی با شرکت های پیمان دهنده قرارداد داشته و فعالیت می کنند باید از طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه اصلی تبعیت کنند.

۶- نکته ششم: آیا حقوق کارگران طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار بیشتر از کارگران عادی است؟

طرح طبقه بندی مشاغل در راستای حمایت از کارگر و جلوگیری از بهره کشی شغلی تهیه گردیده است. بر اساس این طرح، کارگران به تناسب میزان تخصص، تحصیلات و سوابق کاری شان؛ مشمول درصد مشخصی افزایش حقوق می شوند. کارگران عادی در این طرح ضریب یک دارند و از حقوق اداره کار برخوردار شده و سایر کارگران نیز مشمول افزایش نسبی حقوق هستند.

۷- نکته هفتم: چگونه طرح طبقه بندی مشاغل بگیریم؟

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیاز به  تایید ارگان های مربوطه دارد. همچنین شرکت های پیمانکاری برای  همکاری با ارگان ها، نیاز به گواهینامه تایید صلاحیت کاری دارند . قبل از اخذ این مجوز می بایست اقدام به گرفتن تاییدیه اجرای قانون طبقه بندی مشاغل نمایند. سپس براساس جدول قانون کار طرح را تهیه نموده و به تائید بازرسان اداره کار برسانند. پس از دریافت تائیدیه، درخواست خود را برای اجرای طرح ثبت نموده و منتظر صدور مجوز از طرف وزارت کار و تعاون باشند.

برای افزایش مهارت های خود در حوزه طبقه بندی مشاغل در دوره آموزشی آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل سازمان مدیریت صنعتی اصفهان شرکت کنید.