دوره آموزشی آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

انقلاب صنعتی، تحولات زیادی را ایجاد کرده است و طبقه بندی مشاغل از جمله پدیده های آن محسوب می شود. در طبقه بندی مشاغل، مشاغل بر حسب نوع و مشخصات وظایف محوله و مسئولیتی که کارکنان بر عهده دارند، طبقه بندی می شوند. شرایط و خصوصیات لازم برای تعیین ارزش نسبی و اجتماعی کار از دیگر مواردی است که در طبقه بندی مشاغل به آن توجه می شود.

طبقه بندی مشاغل، تکنیکی برای ارزشیابی مشاغل است که در آن مشاغل به طبقات و گروه های شغلی بر حسب مسئولیت ها، شرح وظایف و شرایط احراز دسته بندی می شوند.

اگر به وسیله تجزیه و تحلیل شغل، مشاغل شناسایی شوند، این مشاغل در طبقات خاص خود قرار می گیرند. طبقه بندی مشاغل زمانی به صورت صحیح انجام می شود که بین عوامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های شاغل، شرایط احراز مشاغل، حقوق و مزایای قابل پرداخت به هر طبقه و گروه شغلی رابطه ای درست و منطقی برقرار باشد.

اهمیت و جایگاه طبقه بندی مشاغل:

زمانی که در سازمان ها نیاز به سازماندهی درست و اصولی باشد، نیاز به طبقه بندی مشاغل بیش از پیش احساس می شود.

تفویض اختیار و مسئولیت، انجام کنترل های مالی و سازمانی و تدوین ضوابط و استاندارهای معین، اهمیت طبقه بندی مشاغل و ضرورت آن را آشکار نموده است.

یکی از دستاوردهای طبقه بندی مشاغل تشکیل و بهینه سازی سیستم پاداش و ترفیع جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان می باشد.

من علاقه مندم:

چه سر فصلهایی در دوره آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل تدریس می شود؟

جلسه اول:

موارد قانونی مرتبط با طبقه بندی مشاغل:

 • تاریخچه طبقه بندی مشاغل در قانون کار
 • اهداف کلی طبقه بندی مشاغل
 • انواع روش های طبقه بندی مشاغل
 • مواد قانون کار مرتبط با طبقه بندی مشاغل
 • قرارداد کار
 • تشکیلات دادگستری
 • مراجع حل اختلاف و شیوه رسیدگی
 • استقلال مراجع حل اختلاف و عدم دخالت مراجع قضایی در اختلافات کارگری و کارفرمایی
 • سازمان بین المللی کار (ILO)
 • کمیته های طبقه بندی و وظایف آن ها

جلسه دوم:

 • نمودار سازمانی
 • نحوه تهیه فهرست مشاغل و پست های تخصیص داده شده
 • دستورالعمل ارزشیابی مشاغل مصوب سال ۱۳۹ و نحوه تکمیل جدول تخصیص امتیاز
 • نحوه تهیه شناسنامه مشاغل و جدول عوامل فرعی

جلسه سوم:

محاسبه لیست تطبیق وضعیت شاغلین با طرح طبقه بندی مشاغل:

 • محاسبه ضریب ریالی
 • محاسبه مزد گروه (شغل)
 • حق سرپرستی
 • رتبه
 • حکم کارگزینی (قرارداد موقت)

جلسه چهارم:

 • دستورالعمل های طبقه بندی مشاغل : (موارد بعد از اجرای طرح)
 • دستورالعمل شماره (۲۰) روابط کار
 • دستورالعمل برقراری مزایای پست
 • دستورالعمل ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل
 • دستورالعمل آموزش و ارتقاء مهارت کارکنان
 • دستورالعمل احتساب گواهینامه های ارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نظام ارزیابی مشاغل و طرح های طبقه بندی مشاغل
 • اشخاص ذیصلاح برای تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

جلسه پنجم:

 • کارگاه آموزش عملی

در دوره آموزشی آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل چه اهدافی دنبال خواهد شد؟

به منظور ایجاد نظم در سازمان یا شرکت‌ خود، نیاز به ایجاد رابطه ای صحیح و منطقی بین وظایف و مسئولیت های هر شغل، شرایط احراز حقوق و مزایای پرداختی به مشاغل دارید. این اهداف در سایه طبقه بندی مشاغل محقق می شود.

زمانی که صحبت از رابطه صحیح و منطقی بر مبنای طبقه بندی مشاغل می گردد، منظور این است که برای مشاغل مهم تر که دارای وظایف و مسئولیت های بیشتری هستند و شرایط احراز بالایی دارند، حقوق و مزایای بیشتری در نظر گرفته شود.

مهم‌ترین اهدافی که طبقه بندی مشاغل دنبال می کند، عبارت اند از:

 • تدوین شرایط احراز مشاغل در جهت استفاده درست و بهینه از دانش، تخصص، مهارت و برنامه ریزی؛
 • برقراری عدالت و رفع تبعیض ها در پرداخت حقوق و مزایا ؛
 • نیازسنجی آموزشی از نظر تخصص و تجربه؛
 • شناسایی و انجام بهترین روش های انجام کار و حذف تشریفات غیرضروری در انجام وظایف هر شغل با تجزیه و تحلیل وظایف و ارائه اطلاعات به متخصصان سیستم ها و روش ها.

طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل چه فواید و مزایایی در پی خواهد داشت؟

اگر سازمان ها به دنبال اجرای نظامی عادلانه در پرداخت ها هستند، بایستی با بهره مندی از طرح طبقه بندی مشاغل، اصل حقوق مساوی برای کار مساوی را محقق سازند.

طبقه بندی مشاغل، منبع اطلاعاتی مهمی محسوب می شود که به روشن شدن موارد زیر در سازمان ها و شرکت ها کمک خواهد کرد:

 • سازماندهی سیستم اداری سازمان/ شرکت و تقسیم کار بهینه
 • تدوین شرح مشاغل
 • تعیین شرایط احراز شغل به طور واقعی
 • تنظیم روابط رئیس و مرئوس و تثبیت سازمان
 • ترسیم چارت ها و راهنماهای سازمانی

اگر به عنوان کارفرما نیاز دارید بدانید برای احراز پست های سازمانی خود به چه کسانی با چه شرایطی نیاز دارید یا چگونه اطلاعات و مدارک تحصیلی را تجریه و تحلیل کنید، سپس چگونه و بر چه مبنایی حقوق پرداخت کنید، دانستن سیستم طبقه بندی مشاغل تا حد زیادی به شما کمک خواهد کرد.

اگر به عنوان کارفرما، اهمیت و جایگاه خاصی را برای نیروی انسانی قائل هستید، نیاز به طبقه بندی مشاغل دارید. مزایای بیشمار طبقه بندی مشاغل، سازمان/ شرکت شما را متمایز خواهد کرد. این مزایا عبارت اند از:

 • تخصیص وظیفه به متخصصان
 • پرداخت مساوی در برابر کار مساوی
 • ترسیم چارت های سازمانی و ساماندهی سازمان/ شرکت
 • پرداخت حقوق و دستمزد عادلانه مبتنی بر شرح وظایف، مسئولیت ها و دشواری های کاری
 • کارسپاری درست
 • تعیین رده ها و رسته های شغلی
 • تقسیم بهینه وظایف و افزایش هماهنگی
 • مشخص شدن مسیر ترفیع و جا به جایی های شغلی
 • کمک به استخدام، آموزش، ترفیع و..
 • بهبود جو سازمانی، کاهش نارضایتی ها
 • تقویت روحیه و انگیزه کارکنان

مخاطبین دوره آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل در سازمان مدیریت صنعتی اصفهان چه کسانی هستند؟

 • کارفرمایان، مدیران و کارشناسان سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی که می ‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مدیریت و سازمان توسعه دهند.

گواهینامه

در پایان دوره به شرکت‌کنندگانی که ساعات حضور آنها در جلسات دوره ۸۵ درصد و یا بیشتر از کل ساعات دوره باشد، گواهینامه پایان دوره از سوی سازمان مدیریت صنعتی اصفهان اعطاء خواهد شد. بدیهی است در غیر اینصورت گواهینامه صادر نخواهد شد.

پیش نیاز دوره

 این دوره نیاز به پیش نیاز خاصی ندارد.

معرفی مدرس دوره: 

مدرس این دوره آموزشی جناب آقای صفی الله براتی می باشند.

 • (مدیر کل اسبق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان)
 • (مشاور فنی طرح طبقه بندی مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

زمان و میزان ساعت دوره

طول ساعت این دوره به مدت ۱۴ ساعت آموزش کاربردی می باشد و شروع دوره پنج شنبه ها از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ به صورت حضوری برگزار می شود.

معرفی مسئول دوره به همراه اطلاعات تماس

شماره‌های تماس : ۸-۶۶۳۷۲۰۶-۰۳۱ و ۱۴-۳۶۶۲۰۶۱۲-۰۳۱ و ۳۶۶۳۵۲۶۳

برای کسب اطلاعات بیشتر عدد ۱۴ را به شماره ۰۹۰۳۱۵۶۷۹۳۳ ارسال فرمایید.

من علاقه مندم: