۵ مهارت برتر که به مدیران عامل کمک می کند که تسلط خود را بر کارها حفظ کنند.

نویسنده : استیسی هانکه        مترجم: شیوا ناطقی                سازمان مدیریت صنعتی اصفهان
منبع :  Forbes Coaches Council

مدیران عامل موفق این را خوب می دانند که داشتن مهارت های ارتباطی  قوی رمز پایداری موفقیت و تسلط بر کار است. آنها پیوسته به صورت روزمره و در هر برخوردی این مهارت ها را از خود بروز می دهند.  
مدیران عامل موفق می دانند که اگر بخواهند روی افراد دیگر تاثیرگذار باشند باید مشتاقانه به آنچه می گویند عمل کنند. مدیران عامل بسیار موفق هر روز این ۵ مهارت ارتباطی را در برنامه کاری خود عملی می کنند:

۱- ارتباطات شفاف و مختصر

مدیران عامل موفق به خوبی از اهمیت شفافیت و دقت در ارتباطات اطلاع دارند. آنها دریافته اند که پیامد پیچیدگی در ارتباطات چیزی جز ابهام و آشفتگی نخواهد بود.
به عنوان مثال” جان فلنری”  در اولین روز کاری خود به عنوان مدیر عامل GE ایمیلی به کارمندانش ارسال کرد که تنها سه هدف اصلی را در بر می گرفت و وی تمایل داشت کار شرکت بر آنها متمرکز شود: ”مشتریان، تیم کاری و  اجرای کارها / پاسخگویی”. او به جای اراﺋه ده ها هدف متعدد تنها به مشخص کردن فهرست کوتاه و مشخصی از اهداف بسنده کرد. وی با مختصر کردن اهداف کارمندان آنها به سمت تمرکز انحصاری روی مشتریان سوق داد. به همین سادگی󠅕.
هنگامی که مدیران عامل تمرکز خود را روی ارتباطات روشن و دقیق می گذارند باعث می شوند پیگیری آن نیز برای دیگران ساده تر باشد. این سطح از تاثیرگذاری تضمین کننده این است که سایر افراد نیز ضمن به یاد آوردن آنچه گفته شده ترغیب شوند که بر همان مبنا عمل کنند.

۲- همکاری

مدیران عامل اساسا افراد تیز هوش و قاطعی هستند که در زمینه کسب و کار زیرکی خاصی دارند. مدیران عامل موفق دریافته اند که اگر بخواهند خود را به سطح شرکت های  “فورچون ۵۰۰ ” برسانند باید تفکر یکسانی را در کل سازمان ایجاد کنند.
بر اساس نظرسنجی رضایت شغلی و مشارکت در کار که موسسه SHRM در سال ۲۰۱۶ انجام داد ۴۸ درصد از کارمندان بر این باور هستند که ارتباط مستمر بین کارمندان و مدیر مافوق اهمیت بسیار زیادی در توانمندی آنها در مشارکت در کار دارد.
فراهم کردن امکان مشارکت و ابراز عقیده برای کارمندان نوعی حس مالکیت را در آنها ایجاد می کند. به این صورت کارمندان علاوه بر درک اهداف شرکت ترغیب می شوند تا با اراﺋه ایده های خود در موفقیت شرکت سهیم باشند.

۳– سهولت دسترسی

عنوان مدیر عامل بار زیادی دارد و ممکن است جو رعب آوری ایجاد کند. عنوان به تنهایی ممکن است پرسنل را از نزدیک شدن به مدیریت شرکت و بحث در مورد موضوعاتی که برای عملیات جاری شرکت بسیار حیاتی هستند منصرف کند.
مدیران عامل با ایجاد فضایی برای دسترسی کارمندان  به خود آنها را تشویق می کنند که ایده ها، دغدغه ها و بازخوردهایی را که برای موفقیت شرکت حیاتی است را مطرح کرده و به اشتراک بگذارند.
در نتیجه مدیران ارتباط قوی تری با پرسنل خود برقرار کرده و باعث عمیق تر شدن سطح اعتماد به رهبری سازمان می شوند.
به عنوان مثال کنت لین که به عنوان مدیر عامل شرکت ” کردیت کارما” فعالیت می کند قلبا به قدرت سهولت دسترسی ایمان دارد. او سیاست درهای باز را دنبال می کند و به خاطر ملاقات مکرر با کارمندان در طبقه پایین صرف نظر از بخش یا سمتی که کارمندان در آن مشغول هستند  شهرت دارد. در نتیجه روابط شخصی را پایه گذاری کرده که باعث تقویت حس اعتماد و ارتباط داوطلبانه می شود و تنها از طریق تاثیر گذاری واقعی امکان پذیر است.
رهبری که بتواند دیگران را طوری تحت تاثیر قرار دهد که از روی رضایت قلبی و مشتاقانه عمل کنند پایه های اعتماد و اعتبار لازم برای تداوم موفقیت را بنا نهاده است.

۴- شفافیت
مسائل بسیار کوچک مثل عدم وجود شفافیت ممکن است باعث خدشه دار شدن تاثیرگذاری یک مدیر اجرایی و اعتماد نسبت به او شود.
وقتی کارمندان به این باور برسند که مدیر عاملشان مرتبا در حال مخفی کردن برخی اطلاعات است و یا قدرت عمل آزادانه را ندارد آنها نیز کم کم تصمیمات اتخاذ شده را زیر سوال می برند.    
مدیر عامل ها موفق خوب می دانند که شفافیت برای کارمندان بسیار اهمیت دارد زیرا تنها در این صورت می توانند از آنچه در پشت صحنه می گذرد با خبر شده و انگیزه اتخاذ تصمیمات را درک کنند.
در تحقیق موسسه SHRM که در قسمت بالایی در مورد آن گفته شد، ۹۴ درصد از کارمندان یقین داشتند که اعتماد بین کارمندان و رهبران ارشد سازمان نقش بسیار حیاتی دارد و این در حالی بود که تنها ۶۲ درصد از آنها واقعا به رهبران سازمانی خود اطمینان داشتند.

وجود شفافیت باعث تقویت اعتبار و حس اعتماد نسبت به رهبر سازمان می شود. بدیهی است که هر مکالمه ای را نمی توان آشکارا فاش کرد ولی بسیاری از نتایج و پیامدها را می توان علنی کرد.
متاسفانه بسیاری از رهبران سازمانی در اشتراک گذاری این سطح از جزییات با کارمندان خود ناکام هستند و باعث می شوند که کارمندان نسبت به قصد و نیت آنها تردید پیدا کنند.
“ری دالیو” مدیر عامل  شرکت “بریدج واتر اسوشیت” به خاطر ثبت و ضبط کردن محتوای جلسات و قرار دادن آنها در اختیار کارمندان شهرت دارد. دالیو بر این عقیده است که وجود شفافیت برای افشای حقایق و هدف اخذ تصمیمات ضروری است. همچنین به تشخیص او بازپخش محتوای ضبط شده جلسات برای کارمندان راهی است برای مشخص شدن نقاط ضعف ارتباطی که باید برطرف شده و ارتقا یابند.

۵- تغییر پذیری
اینطور نیست که مدیران عامل موفق از ابتدا بزرگ متولد شده باشند. آنها هم بارها اشتباه کرده اند و از اشتباهاتشان درس گرفته اند و در فرصت های مختلف از مشاوران و مربیان خود تجارب مختلف را آموخته اند. مدیر عامل های تاثیرگذار همواره در حال یادگیری هستند و به این نتیجه رسیده اند پیشرفت شخصی کلید موفقیت حرفه ای مستمر است.
تحقیقات نشان می دهد که ۶۸ درصد از کارمندان با شنیدن ماجرای موفقیت مدیرعامل خود پیشرفت می کنند و ۷۳ درصد از آنها مشتاقند یادبگیرند که مدیر عاملشان چه موانعی را پشت سر گذاشته است.
“گری ریدج” مدیر عامل WD-40 ضمن تمرین پیشرفت حرفه ای مستمر در پی فرصتی برای یادگیری و ارتقا است. همچنین وی ضمن تقویت فرهنگ یادگیری سازمانی ارتقا مستمر مهارتها را به عنوان یک نیاز پذیرفته است. وی آشکارا تجارب خود در مورد موفقیت ها و شکست هایش را با دیگران به اشتراک می گذارد و کارمندانش را به تمرکز بر پیشرفت مستمر ترغیب می کند.
ریدج به این باور رسیده است که رهبران سازمانی باید بر فرآیندهای یادگیری، آموزش و رشد فردی تاکید داشته باشند. در نتیجه کل سازمان از ارتقا و پیشرفت در عملکرد و سطح ارتباطات بهره می برند. هنگامی که رهبران یک سازمان بپذیرند که کامل و بی نقص نیستند و بخواهند که پیشرفت کنند کارمندان نیز با رضایت از آنها تبعیت می کنند.

برای افزایش دانش و مهارت خود در حوزه های مدیریت و رهبری می توانید در دوره جامع مدیر عامل حرفه ای سازمان مدیریت صنعتی اصفهان شرکت کنید.