اولین وبینار تخصصی فروش با موضوع “تحلیلی بر تغییر ساختار فروش در دوران کرونا” توسط مدرسه فروش اسپانه در سازمان مدیریت صنعتی استان اصفهان به صورت آنلاین توسط آقای فرزین تفکری (دکتری  مدیریت کسب و کار) در روز چهارشنبه مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار گردید.

در این وبینار به صورت تخصصی به بررسی وضعیت کلیه واحدهای تشکیل دهنده سازمانها و تاثیراتی که کرونا بر این واحدها گذاشته است، پرداخته شد. 

سرفصل مطالبی که در این وبینار مطرح گردید به قرار زیر است:

  • تاثیر کرونا بر حوزه های مختلف کشور اعم از تولید، توزیع، صادرات و واردات، رفتار مصرف، بازارهای مالی و سهام، بازار نفت
  • لزوم تهیه مدل کسب وکار مناسب برای خروج از بحران کرونا
  • طراحی بوم کسب و کار برای کسب و کارها

این وبینار با ارائه پیشنهاداتی به واحد فروش شرکتها و سازمانها برای عبور از بحران کرونا و همچنین توضیحاتی مبسوط در خصوص عملکرد مدرسه فروش اسپانه به عنوان اولین مدرسه فروش در اصفهان در حوزه برگزاری دوره های فروش و بازاریابی و ارائه مشاوره تخصصی به کسب و کارها و همچنین طراحی ساختار فروش شرکتها به پایان رسید.