سوابق تالیفاتی:

 • بازنمایی مدل تصمیم‌گیری مصرف کننده در اینترنت، دانش مدیریت (علوم مدیریت) دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، مورد موافقت قرار گرفته برای چاپ در سال ۱۳۸۵
 • بازاریابی و کیفیت زندگی در ایران، کنگره جهانی بازاریابی ۶-۹ جولای ۱۳۸۴، مونستر آلمان
 • «تشویق نوآوری» در گزیده مدیریت (ماهانه مدیریت)، جلد ۳، شماره ۲۲، ۱۳۸۵، ص ۲۲-۳۱٫
 • «چرا مدل‌های کسب و کار اهمیت دارند»، در گزیده مدیریت (ماهانه مدیریت)، جلد ۳ شماره ۲۰، ۱۳۸۱، صفحه ۵۸-۶۷
 • «تبدیل اطلاعات مشتری به نوآوری»، در گزیده مدیریت (ماهانه مدیریت)، جلد ۳ شماره ۱۷، ۱۳۸۱، ص ۷۵-۸۲
 • «پارادایم مدیریت نو» ماهنامه تدبیر، جلد ۹، شماره ۸۹، ۱۳۷۸ ص ۲۴-۳۲
 • « اهمیت گروه»، ویرایش غلامرضا کیانی، خط مشی جدید مدیریت (تهران: انتشارات هازاران، ۱۳۷۷) صفحه ۱۸۹-۲۱۲
 • «یکپارچه‌سازی استراتژی‌های تجاری و تکنولوژیک در توسعه کشورها»، ویرایش غلامرضا نصیرزاده، توسعه و تکنولوژی (انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۴)، صفحه ۱-۲۵

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی تهران
 • کارشناسی روابط بین الملل از دانشگاه تنسی آمریکا

زمینه های تخصص:

 • رفتار مصرف کننده
 • بازاریابی الکترونیک
 • عضو مرجع متخصصین ایران

سوابق تدریس:

 • دوره عالی حرفه ای مدیریت اجرایی EMBA (همسطح کارشناسی ارشد)

سوابق اجرایی:

 • مدیریت، توسعه و پیاده‌سازی دوره های آموزشی بلندمدت، کمک به طراحی و ترویج دوره های جدید
 • مدیریت امور اداری و اجرایی
 • مدیریت تحقیق و مشاوره (مشارکت در پروژه های مدیریت تحقیق به عنوان مشاور و محقق)
 • مدیر پروژه های روابط بین‌الملل (ایجاد ارتباط سازمانی با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و مشاوره ای)
 • مدیربازاریابی و طرح های اینترنتی
 • نظارت بر پروژه های اینترنتی
 • سازمان مدیریت صنعتی (تهران)
 • رئیس بخش تحصیلات تکمیلی و دوره های عالی مدیریت