برنامه هفته اول: ۱۳۹۷/۸/۲۷

 

نام کتاب: بازیکن تیمی ایدئال

نویسنده: پاتریک لِنچونی

ترجمه : رضا رایان راد

برنامه هفته دوم: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

 

نام کتاب: اثر مرکب

نویسنده: دارن هاردی

ترجمه : علیرضا خاکساران

برنامه هفته سوم: ۱۳۹۸/۴/۲۳

 

نام کتاب: رقص همپای شریک

نویسنده: چیپ آر بل

ترجمه : غلامرضا صالحی معوا

برنامه هفته چهارم: ۱۳۹۸/۶/۳

 

نام کتاب: هفت قانون معنوی موفقیت

نویسنده: دیپاک چوپرا

ترجمه : گیتی خوشدل