پنج عنصر ارتباط اثربخش سازمانی

مترجم : پریسا جعفری    سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

برای آنکه بتوانید تیمی قوی بسازید که ارتباط اثربخش در آن حرف اول را بزند، تیم را بر پنج پایه استوار کنید:

همدلی

برای شکل‌گیری ارتباط اثربخش سازمانی باید به کارکنان و همکارانتان نشان دهید که به آن‌ها اهمیت می‌دهید. احساسات، افکار و دیدگاه‌های آن‌ها درک می‌کنید و از درک متقابل ایجاد شده برای هدایت اقدامات آینده استفاده می‌کنید. زمانی می‌توانید بگویید با همکارانتان همدلی دارید که بتوانید از دید آن‌ها به قضایا نگاه کنید.

ارتباط مثبت

برای یک ارتباط اثربخش سازمانی، مثبت‌گرا بودن در حرف و عمل اهمیت زیادی دارد. کلمات و لحنی که در ارتباط با دیگران در محل کار به کار می‌برید برای پرورش یک کانال ارتباطی مؤثر بسیار مهم است؛ بنابراین سعی کنید پیام‌های خود را به شیوه‌ای مثبت بیان کنید.

اگر ذهنیت مثبت را سرلوحه ارتباط با دیگران قرار دهید، کارکنان و همکاران شما به جای مقاومت، گوش خواهند داد. با شکل‌گیری ارتباط مثبت است که مغز انسان عملکرد بهتری دارد و آماده دریافت بازخورد است. به‌ عنوان مثال به جای آنکه بگویید: «وقتی با مشتری صحبت می‌کنید، نباید چند کار را انجام دهید»، بگویید: «مطمئن شوید وقتی مشتری به شما نزدیک می‌شود لبخند می‌زنید و توجه کامل خود را به او نشان می‌دهید».

وضوح

به منظور برقراری ارتباط اثربخش سازمانی یادتان باشد پیام‌ها را به طور واضح و مشخص به کارکنان یا همکارانتان ارسال کنید. اگر در نقش کارفرما، رهبر سازمان یا سرپرست تیم هستید حتما هدف و گام‌های روشن و روش شفاف قابل دستیابی را مد نظر قرار دهید.

استراتژی سازمان باید برای همه اعضای تیم روشن باشد و افراد از حمایت و شفافیت لازم برخوردار باشند تا ارتباط اثربخش سازمانی شکل بگیرد. در غیر این صورت افراد فکر می‌کنند حرف یکدیگر را نمی‌فهمند و روز‌به‌روز از یکدیگر فاصله می‌گیرند و دستیابی به اهداف مشترک، دشوار می‌شود.

قاطعیت

یک راه مؤثر برای جلب اعتماد، شکل‌گیری و بهبود ارتباط اثربخش سازمانی، قاطعیت است. اگر بتوانید به عنوان رهبر یا عضوی از یک تیم قاطع باشید، افکار و احساسات خود را به روشنی، مستقیم و بدون قضاوت دیگران بیان کنید می‌توانید به همکاری اثربخش، امیدوار باشید.

رفتاری قاطعانه است که مستقیم، واضح و محترمانه باشد. ضروری است که همکار یا کارمند شما احساس کند شنیده می‌شود و مورد توجه قرار گرفته است. همیشه بر وظایف تمرکز کنید نه بر روی شخصیت افراد. پرخاش نکنید، حالت خشم و دفاعی نشان ندهید، سرزنش و پیش‌داوری نکنید و بیش از اندازه واکنش نشان ندهید.

خوداندیشی

شما زمانی می‌توانید ارتباط اثربخش برقرار کنید که به آرامش در خویشتن رسیده باشید. برای همین سه تا پنج دقیقه در روز را به خوداندیشی اختصاص دهید. این کار به آرامش ذهن و بدن شما کمک خواهد کرد، حواس‌پرتی را کاهش می‌دهد، فضای ذهنی شما را آسوده می‌کند و به شما کمک می‌کند با ذهن عمیق‌تر و مثبت خود با دیگران ارتباط برقرار کنید.

به این فکر کنید که اخیراً چه کسی با انجام چه کاری شما را خوشحال کرده است. فرصتی را پیدا کنید و از آن شخص تشکر کنید. همچنین چه کسی با گفتن چه حرفی یا انجام چه کاری شما را ناراحت کرده است و فکر کنید با چه کسی می‌توانید در این باره صحبت کنید.

یادتان باشد افرادی که همدل، مثبت و قاطع هستند و به وضوح ارتباط برقرار می‌کنند و زمانی را به خوداندیشی اختصاص می‌دهند شانس بهتری برای ایجاد ارتباط اثربخش سازمانی خواهند داشت.

در داستانی که پیش از این گفته شد شخصیت داستان نتوانسته بود با برقراری ارتباط مؤثر مشکل را حل کند. حال تصور کنید اگر او بتواند از تصورات خود دست بکشد و تصویر بزرگ‌تری از پویایی تیم خود را درک کند، به ارتباط اثربخش سازمانی دست خواهد یافت. او باید بتواند خودش را جای اعضای تیمش بگذارد، دید بهتری نسبت به تیم خود و خودش داشته باشد تا فرهنگ ارتباطی سازنده‌تر و انسانی‌تری را در سازمان شکل دهد.

منبع

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/04/14/the-five-elements-of-effective-organizational-communication/?sh=47856349993d

برای افزایش دانش و مهارت خود در حوزه های منابع انسانی و رفتار سازمانی می توانید در دوره آموزشی مهارت های ارتباطی با رویکرد رفتار سازمانی سازمان مدیریت صنعتی اصفهان شرکت کنید.