محاسبه بازگشت سرمایه برای رشته MBA

سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

کسب مدرک MBA می‌تواند جان دوباره‌ای به مسیر کاری شما ببخشد و زندگی‌تان را تغییر دهد. درست است که برای ورود به این رشته باید سرمایه‌گذاری چشمگیری را انجام دهید، اما این سرمایه‌گذاری می‌تواند عاقلانه باشد. مدرک MBA می‌تواند برای افرادی که به دنبال تغییر مسیر کاری خود یا ارتقای آن هستند، فرصت‌های بی‌نظیری را به وجود آورد و فواید عینی، غیر عینی، مالی و غیر مالی را برای فرد به ارمغان بیاورد. از این طریق می‌توانید با دقت بیشتر و بر اساس زمینه موجود، بازگشت سرمایه یک مدرک کسب‌وکار حرفه‌ای را محاسبه کنید. در گزارشی که در پیوست آمده است شما می توانید بازگشت سرمایه دوره MBA را محاسبه کنید.

سازمان مدیریت صنعتی به عنوان اولین و بزرگترین  مدرسه کسب و کار در ایران با ۶ دهه قدمت بستری مناسب برای  توسعه مهارت های مدیریتی مدیران و شبکه سازی برای توسعه کسب و کار آنها است.