۸ منفعت بهینه مدیریت زمان

آنچه از مدیریت درست زمان بدست می آوریم:

اهمیت مهارت در مدیریت وقت را زمانی متوجه می شویم که روز به پایان رسیده است و هنوز برخی از کارهای مهم مان را انجام نداده ایم! مزایایی که مهارت مدیریت زمان برای ما دارد بی شمار است، مانند:

۱- کاهش استرس:

یک برنامه کاری واقع بینانه و پایبندی به انجام آن اضطراب را کاهش می دهد. زمانی که برنامه کاریمان پایبند باشید، زمانی که لیست کارها را بررسی می کنید می بینید و می بینید که کارها در حال پیشرفت هستند، آرامش خاطر بیشتری پیدا خواهید نمود و به دور از استرس نسبت به تکمیل لیست خود اقدام می کنید.

۲- کسب فرصت های ببیشتر:

مدیریت درست زمان باعث می شود تا وقت کمتری را برای انجام کارهای و فعالیت های بی اهمیت صرف کنید. کارآفرینان با کسب این مهارت می توانند فرصت های بیشتری برای توجه به فعالیت های مهم و توسعه ای بدست آورند.

۳- تعیین اهداف واقع بینانه:

از مهارت های لازم در مدیریت درست زمان، تعیین اهداف قابل دستیابی است. اهدافتان را هوشمندانه تعریف کنید و برای اندازه گیری آن ها معیارهای درستی تعیین نمایید. از اینکه آن اهداف قابل دستیابی، قابل اندازه گیری باشند و ارتباط ارتباط مناسب با یکدیگر دارند، اطمینان حاصل کنید.

۴- اولویت بندی هوشمندانه:

فعالیت ها خود را به خوبی شناسایی کنید، آن ها را بر اساس اهمیت و فوریتشان اولویت بندی نمایید.

۵- فرصتی برای استراحت:

وقتی کارهای تان را بدون وقفه انجام می دهید دچار خستگی و فرسودگی خواهید شد، تمرکزتان کاهش پیدا می کند و شاید در انگیره شما نیز تاثیر منفی بگذارد. مدیریت زمان به شما برای خالی نمودن زمانی برای استراحت و تجدید قوا کمک می کند.

۶- خود سازماندهی:

به خوبی تقویم کاریتان را تهیه کنید، زمان های مربوط به انجام فعالیت ها و پروژه ها را تخصیص دهید و بر اساس اولویت بندی روزهای مناسب برای انجام کارهای تان را در تقویم ثبت کنید.

۷- ایجاد عادت های خوب:

یادگیری و بکار بردن مهارت های مدیریت زمان، به شما کمک می کند تا عادت های اشتباهی که زمان تان  هدر می دهد را شناسایی کنید. با جایگزین نمودن عادت های مفید می توانید نظم مناسبی برای استفاده بهینه از زمان داشته باشید.

۸- مدیریت ارتباطات:

برای انجام فعالیت هایمان روزانه با افراد مختلفی به صورت حضوری و غیر حضوری ارتباط برقرار می کنیم. جلسات کاری متعدد، پاسخ گویی به ارباب رجوعان، مذاکرات تلفنی، رسیدگی به نامه ها و ایمیل های دریافتی و… در طی روز می توانند زمان زیادی از وقت ما را به خود اختصاص دهند. حال اگر این اتفاق در سطوح  مدیریتی رخ دهد می تواند در فرایندهای کاری و بهره وری کل شرکت اثرگذار باشد. با یادگیری مدیریت زمان می توانیم فعالیت هایمان را به نحوی برنامه ریزی و رسیدگی کنیم که بیشترین بهره وری را داشته باشیم.

برای افزایش مهارت خود جهت برنامه ریزی و تمرکز بر روی کارهایتان می توانید در دوره آموزشی مدیریت زمان شرکت کنید.