نقش و ساختار شرکت مادر و شرکت‌های زیرمجموعه با ابزار استقلال حقوقی شرکت‌ها

شرکت ماشین سازی اراک

شرکت‌های چند کسب و کاری با طیف گسترده‌ای از تصمیمات استراتژیک دشوار مواجه هستند. انتخاب گزینه بهینه از بین این طیف گسترده -که هر کدام مزایا و معایب خود را داراست- کار تصمیم‌گیری را دشوار می‌سازد.

شرکت ماشین‌سازی اراک به‌دنبال آن بود تا از طریق تبدیل گروه‌های خودگردان تولیدی به شرکت‌هایی با شخصیت حقوقی مستقل به اهداف زیر دست یابد:

 • چابک‌سازی؛
 • افزایش رقابت‌پذیری؛
 • شفافیت عملکرد.

موضوع این طرح: تعیین تعداد شرکت‌هایی از مجموعه‌ی کارفرما که قابلیت کسب شخصیت حقوقی مستقل را دارند، و نیز تعیین نقش و ساختار شرکت مادر و شرکت‌های زیرمجموعه بعد از استقلال حقوقی شرکت‌ها

 • اجرای این طرح چالش‌های زیر را به‌دنبال داشت:
 • حفظ برند شرکت؛
 • همراه‌سازی کارکنان؛
 • حصول اطمینان از پایداری کسب‌و‌کار شرکت‌های مستقل‌شده؛
 • ایجاد زمینه‌ی لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ و چندبعدی؛
 • بسترسازی برای اِعمال کنترل‌های لازم شرکت مادر بر شرکت‌های زیرمجموعه.

برای اجرای این پروژه در سطح کلان آن از روش تحلیل Botton/Up و Top/Down و از نتایج بهینه‌کاوی استفاده شد.

هم‌چنین ابزارهای زیر برای دست‌یابی به نتایج به کار بسته شدند:

 • نمودار علت و معلولی (ایشیکاوا)؛
 • ماتریس GE؛
 • مدیریت ریسک؛
 • سیستم داینامیک؛
 • مدل گروه مشاوران بستون؛
 • زنجیره‌ی ارزش مایکل پورتر؛
 • مدل ساختاری مینتزبرگ.
 • نتایج و درس آموخته‌های پروژه :
 • درچارچوب این طرح، مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برای شروع استقلال گروه‌ها انتخاب شد و ساختار ارکان شرکت مادر و شرکت‌های زیرمجموعه برای این روش تدوین و ارائه شد.
 • هم‌چنین برای کاهش ریسک‌ها و حصول اطمینان از نتیجه‌ی مثبت اجرای این پروژه، نقشه‌ی راهی مشتمل بر ۵۶ پروژه‌ی اجرایی در قالب سه گام تدوین شد و به همراه منشور هر یک از پروژه‌‌ها در اختیار کارفرما قرار گرفت.