سوابق مشاوره:

 • مشاور ارشد در موسسه مشاوره مدیریت INTERACT در امریکا
 • کارشناس توسعه صنعتی درسازمان بین المللی یونیدو (UNIDO)
 • طراح و از اساتید کارگاه «برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سطح ملی» در دانشگاه لندن (DICE) و محقق پروژه «دموکراسی صنعتی» در دانشگاه آکسفورد
 • «پرورش انگیزش کارآفرینی» ACHIEVEMENT MOTIVATION و انتقال آن به سازمان مدیریت صنعتی ایران و همچنین به مرکز توسعه مدیریت لهستان

 

سمینارها و کارگاه های آموزشی:

  سخنرانی در همایشهای مربوط به توسعه مدیریت در ایران و سازمان بهره وری آسیایی در توکیو، هنگ کنک و پاکستان و ترکیه

  جوایز و افتخارات علمی:

  عضو افتخاری انجمن مدیریت ایران و دریافت کننده لوحه های تقدیر متعدد از نهادها، کارفرمایان و مدیرعامل

  سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه شرکت نفت و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیریت بازرگانی دانشگاه هاروارد
  • دکترای تخصصی برنامه ریزی دانشگاه آکسفورد

   

  زمینه‌های تخصص:

   طراحی، مدیریت، و تدریس در بیش از ۱۰۰ طرح توسعه مدیریت و تدریس رسمی و غیررسمی در ایران، آمریکا، انگلستان و کانادا

  سوابق تدریس:

  • تدریس مدیریت و برنامه ریزی توسعه در دانشگاه لندن
  • ریاست هیات علمی و تدریس در برنامه های دکترا و کارشناسی ارشد در سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه تهران و سایر موسسات آموزش معتبر
  • همکاری آموزشی با کلیه گروههای علمی برای معرفی «رویکرد سیستمی» بعنوان مخرج مشترک و زیربنای انسجام دهنده حوزههای مستقل تخصصی غالبا واگرا و احیاناً متعارض در دو جهان علم و عمل

  سوابق اجرایی:

  • مجری بیش از یکصد پروژه تحول و مشاوره ای در سطوح مختلف و حوزه های توسعه مدیریت صنعتی آموزشی
  • همکار دیوید مک کللاند رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه هاروارد در ایجاد و اجرای پروژه های توسعه فردی در ایران و انتقال آن به سایر کشورها بعنوان کارشناس توسعه صنعتی سازمان یونیدو و همچنین همکاری دو دهه با راسل ایکاف بنیانگذار روش «تحقیق عملیات» و سپس متدولوژی «رویکرد کل نگر سیستمی» «در تسوعه و اشاعه» «رویکرد سیستمی» در داخل و خارج ایران
  • همکاری در کاربرد رویکرد سیستمی در موسسات مختلف و همکاری در مستندسازی آن مصادیق در دو کتاب «بازآفرینی سازمان» با راسل ایکاف و «تفکر سیستمی» با قراچه داغی
  • از بنیانگذاران سازمان مدیریت صنعتی و معاون مدیر عامل در سه دهه آغاز آن و همچنین طراح، مدیر و عضو هیئت علمی برنامه «فوق لیسانس مدیریت اجرایی» در این سازمان
  • نمایندگی ایران در طراحی برنامه های توسعه صنعتی آسیا در سازمان بهره‌وری آسیایی در ژاپن