معرفی مرکز مشاوره

مشاوره و تحقیق به عنوان دو پایه اساسی شعار موسسان سازمان مدیریت صنعتی یعنی «آموزش، پژوهش و مشاوره» از ابتدای شروع فعالیت در دهه‌ی ۱۳۴۰ بوده و براین اساس مهمترین کارکرد تعریف شده در فلسفه وجودی این سازمان به عنوان اولین نهاد فعال در زمینه مشاوره، آموزش و تحقیق مدیریت در ایران می باشد.قابل ذکر است که در ماموریت تعریف شده توسط بنیان گذاران این دورکن مقدم بر آموزش بوده و بعبارتی سرریز اقدامات پژوهشی وفعالیت های  مشاوره‌ای به سمت آموزش جاری می شود.

مخاطبین حوزه مشاوره سازمان مدیریت صنعتی طیف وسیعی از افراد تا سازمان های کوچک، متوسط و بزرگ با ماموریت های مختلف خصوصا تولیدی، صنعتی بوده که موارد زیر می تواند توجیه گر انتخاب این سازمان  بعنوان مشاوره معتمد توسط افراد و سازمان ها باشد:

  • تجربه ۶ دهه (لینک به اینفوگرام) ارائه‌ی خدمات مشاوره ای (بیش از ۸۰۰۰ مورد) به تشکل های فعال در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی؛
  • پیشگام در ارائه‌ی کلیه خدمات مشاوره‌ای نوین و چالشی ؛
  • کاربست شیوه های  بومی شده ، خاص و ابتکاری ؛
  • تعهد به بهبود بی وقفه کیفیت خدمات ورضایت مشتری ؛
  • وجود شبکه وسیع نمایندگی(از دهه ۷۰ در ۲۵ استان) در سطح کشورکه امکان دسترسی به دانش مشاوره ای  کلیه متخصصان و حوزه های صنعتی را فراهم می نماید ؛
  • ایجاد شبکه مؤثر با متخصصان و مشاوران بیرون از سازمان در سطوح ملی و بین المللی با هدف بهبود مداوم کیفیت خدمات و ایجاد سینرژی.

ساختار و برنامه های دوره

واحد مشاوره سازمان مدیریت صنعتی اصفهان با جمعی از مشاوران خبره و ماهر در زمینه های کسب و کار و حوزه های مختلف مدیریتی آماده ارائه خدمات مشاوره ای و پاسخگویی در این حوزه ها می باشند و در راستای بهبود سیستم های مدیریتی کشور گام بر می دارند.

مشاوران خبره سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

Max Sabet

مشاور همکار – Melbourne, Avanade

مجتبی بخشی

مشاور ارشد وابسته

زهره مستوفیان

مشاور مدیریت و کسب‌وکار

شادی گلچین‌فر

مدیر دوره های تخصصی و کاربردی مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی

محمداسعد کمالی

مشاور ارشد وابسته

فرامرز شاه‌محمدی

مشاور ارشد وابسته

Jean-Fabrice Lebraty

مشاور همکار – International Relations Manager,FNEGE

کیومرث افشارپاد

مشاور ارشد وابسته

بهزاد ابوالعلایی

مشاور ارشد وابسته

داریوش حسین‌پور

مشاور ارشد وابسته

سیاوش مریدی

مشاور ارشد وابسته

کامبیز جلالی‌فراهانی

مشاور ارشد مدیریت و کسب‌وکار

Anne Dreier

مشاور همکار – CEO of Fachhochschule des Mittestands-FHM

رضا خوش‌دامن

مشاور وابسته

مهدی برادران فلاح‌خیر

مشاور ارشد مدیریت و کسب‌وکار

هودسا قزوینیان

مشاور مدیریت و کسب‌وکار

امیر بختایی

مشاور مدیریت و کسب‌وکار

سیدهادی فرحزادی

مشاور مدیریت و کسب‌وکار

Nima Mir Sotoudeh

مشاور همکار – Sydney, Wipro Limited

سهیل میزانی

مشاور ارشد مدیریت و کسب‌وکار

حمیدرضا بابایی‌مسلمان

مشاور ارشد مدیریت و کسب‌وکار

سیدمحمدرضا ابوترابی

مشاور ارشد وابسته

محسن وروانی

مشاور ارشد وابسته

Volker Wittberg

مشاور همکار – Vice Research & Development of Fachhochschule des Mittestands-FHM

Olivier Herrbach

مشاور همکار – Dean IAE Bordeaux

فریبا برخوردار

مشاور ارشد مدیریت و کسب‌وکار

محمد حبیبی

مشاور ارشد وابسته

محمدحسین حکیمیان

مشاور ارشد وابسته

پرستو معین‌الدینی

مشاور ارشد مدیریت و کسب‌وکار

اکبر شاه‌کرمی

مشاور ارشد وابسته

دکتر حمیدرضا بیرانوند

مشاور ارشد مدیریت و کسب‌وکار

رامین ناجی‌زاده

معاون دانشکده مدیریت و مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی

کاملیا اکبری‌احتشامی

مدیر دوره‌های عالی کسب‌وکار مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی

فرزاد حقیقی‌راد

مشاور ارشد وابسته

بهنام فیض‌آبادی

مشاور ارشد مدیریت و کسب‌وکار

Richard Merk

مشاور همکار – Head of School of Start-up & Succession of the FHM