با واحد مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی آشنا شوید!

«سازمان مدیریت صنعتی» نخستین نهاد حرفه‌ای‌ـ‌تخصصیِ فعال در حوزه‌ی مشاوره، آموزش و تحقیق مدیریت در ایران (وحتی در منطقه‌ی خاورمیانه و اوراسیا) به شمار می‌رود که بیش از نیم‌قرن پیش با مأموریت کمک به توسعه‌ی ظرفیت مدیریت کشور تأسیس شده است. این سازمان از ابتدای فعالیت خود در دهه‌ی ۱۳۴۰ نقش مؤثری در رشد و توسعه‌ی صنعتی ایران ایفا کرده و از همان زمان بانیِ ایجاد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای بسیار و نیز سازمان‌های حاکمیتی شده است که از مهم‌ترین آن ها می‌توان به «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» اشاره کرد (مرحوم دکتر رضا نیازمند، مؤسس سازمان در فرازهای مختلفی از کتب خود از جمله «سرگذشت مدیریت صنعتی در ایران» و «تکنوکراسی و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران» چگونگیِ این تأثیرگذاری در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ را تاحدی شرح داده است).

فلسفه وجودی واحد مشاوره و تحقیق (مأموریت ما)

در بخش عمده‌ای از تاریخ سازمان مدیریت صنعتی، «واحد مشاوره و تحقیق» راهبرِ دو رکن اصلیِ شعار «مشاروه، آموزش، تحقیق» بوده و مغز و هسته‌ی اصلیِ کسب‌و‌کار سازمان به شمار می‌رفته است. به عبارتی، طراحی ساختار سازمان چنان بوده تا سرریزِ تحقیقات انجام‌شده به‌سوی طرح‌های مشاوره‌ای باشد و مجموع سرریزِ تحقیقات و پروژه‌های مشاوره‌ای انجام‌شده به‌سوی آموزش جاری شود. بنابراین، نوع طراحی و ساختار سازمان از حیث کاربردی‌کردنِ یافته‌های نظری (به‌کارگیری یافته‌های پژوهشی و تحقیقات بومی در ارائه‌ی مشاوره‌ به کسب‌و‌کارها و سازمان ها) و بهره‌مندی از یافته‌های تجربی (درنتیجه ایجاد پلت‌فرم‌های آموزشی بر مبنای تجربه‌های حاصل از انجام پروژه‌های مشاوره‌ای در نهادها و بنگاه‌های اقتصادی) هم‌چنان در کشور کم‌نظیر است.

ویژگی های مهم واحد مشاوره و تحقیق در یک نگاه
 • بیش از نیم‌قرن تجربه در ارائه‌ی خدمات به سازمان‌ها و نهادهای مؤثر در توسعه‌ی اقتصادی کشور در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی؛
 • پیشرو در ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ایِ نوین و پذیرش و اجرای پروژه‌های غیرتکراری و چالش‌برانگیز؛
 • استفاده از متدولوژی‌های بومی، اختصاصی و ابتکاری برای اجرای پروژه‌ها؛
 • توجه به بهبود مستمر کیفیت خدمات؛
 • برقراری ارتباط مؤثر و پایدار با کارشناسان و مشاوران خارج از سازمان در سطوح ملی و بین‌المللی با هدف بهبود مستمر کیفیت خدمات و هم‌افزایی.
تلاش های ما برای تحقق مأموریت سازمان

سازمان مدیریت صنعتی، با پشتوانه‌ی بیش از ۵۰ سال حضور مؤثر در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور، مأموریت خود را کمک به توسعه‌ی ظرفیت مدیریت، و تحول و به‌سازیِ سازمان‌ها، و دست‌یابی به اهداف توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق «مشاوره، آموزش و تحقیق» می‌داند و تاکنون تلاش داشته است تا:

 • راهبران بخش کسب‌وکار را، در هر اندازه‌ای از حجم فعالیت، برای حضور در شرایط پیشِ رو یاری کند.
 • به بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کند تا برای طراحی و اجرای تغییر و تحولات مؤثر، و نیز برای ارتقای سطح عملکرد و بهره‌وریِ خود، استراتژی‌های مناسبی اتخاذ کنند.
 • دانش نظری و مهارت‌های مورد نیاز رهبران و مدیران سازمان‌ها را (در شرایط کنونی و آتی) توسعه دهد.
 • از طریق مشاوره و پژوهش، به مـدیران و سیاست‌گذاران در تشخیص مسائل و چالش‌های فرارو و انتخاب راهبردها یاری رساند.

امروز، سازمان مدیریت صنعتی توانسته تا، ضمن آموزش ده‌ها هزار نفر از مدیران کشور و کمک به افزایش مهارت فنی و علمی ایشان، فرصتی ایجاد کند تا سازمان‌های دولتی و غیردولتی از ظرفیت‌های پژوهشی و مشاوره‌ایِ سازمان بهره بگیرند و سطح علمی، توانایی و مأموریت‌های محول‌شده به خود را ارتقا بخشند. افزون‌براین، سازمان مدیریت صنعتی همواره کوشیده است با معرفی موضوعات و مباحث جدید و متنوع مدیریتیِ دنیا گام‌های مؤثری در بهبود و توسعه‌ی مدیریت و رهبری سازمان‌ها بردارد.

تاریخچه‌ی ایجاد، رشد و توسعه‌ی مشاوره و تحقیق در سازمان مدیریت صنعتی

 • دهه‌ی ۱۳۳۰

  ایجاد «مرکز راهنمایی صنایع ایران»

  در برهه‌ی بحران و رکود اقتصادی دهه‌ی ۱۳۳۰، نیاز به ایجاد سازمانی برای توان‌مندسازی مدیران و تجهیزکردن آنان به ابزار لازم مدیریتی مطرح شد. چراکه مطالعات این دوران نشان می‌داد که بنگاه‌های صنعتی تأسیس‌شده به‌دست افراد خلاق، کارآفرین و با شهامت، با ورود به مرحله‌ی رشد نمی‌توانند از روش‌های غیررسمی و متداول سنتی استفاده کنند (در برنامه‌ی سوم [۱۳۴۱-۱۳۴۶؛ از برنامه‌های توسعه‌ی کشور قبل از انقلاب اسلامی] سیاست بر این بود که با اجرای هم‌زمان اصلاحات ارضی و با انتقال سرمایه‌ی زمین‌داران اولین هسته‌های سرمایه‌گذاری صنعتی شکل گیرد). در نتیجه، سازمانی با عنوان «مرکز راهنمایی صنایع ایران» بنیان نهاده شد.

 • دهه‌ی ۱۳۴۰

  شکل‌گیری بنیان اولیه‌ی سازمان مدیریت صنعتی و تأسیس ایدرو

  • پی‌ریزیِ بنیان سازمان مدیریت صنعتی در «مرکز راهنمایی صنایع ایران» کوششی اولیه برای کمک به توسعه‌ی صنعتی کشور بود.
  • این مرکز با تغییر شکل و هدف به‌صورت «سازمان مدیریت صنعتی» وارد عمل شد. رضا نیازمند به سِمت نخستین مدیرعامل سازمان منصوب شد (اعضای هیئت‌مدیره‌ی سازمان را نیز نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنایع، و اتاق صنایع و بازرگانی تشکیل می‌دادند).
  • آزمایشگاه‌های وابسته به این مرکز تبدیل به «سازمان ملی استاندارد» فعلی شد.
  • این اقدام مقارن بود با تأسیس «بانک توسعه‌ی صنعتی و معدنی ایران» (اولین بانک توسعه‌ی خصوصی در ایران)
  • در جریان اجرای برنامه‌ی سوم ضرورت وجود مؤسسه‌ای توان‌مند و فراگیر برای توسعه‌ی بخش صنعت و تسریع در صنعتی‌شدن به چشم آمد؛ بنابراین، مدیران «مرکز راهنمایی …» در تیرماه ۱۳۴۶ «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو: IDRO)» تأسیس کردند.
  • در سال ۱۳۴۷ «سازمان مدیریت صنعتی» ذیل قانون تجارت ثبت شد (با ۵۰% سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ۵۰% سهام متعلق به کارکنان سازمان مدیریت صنعتی؛ پس از انقلاب این درصدها به‌ترتیب به ۷۰ و ۳۰ تغییر کرد).

 • دهه‌ی ۱۳۴۰

  سال‌های ابتدایی فعالیت

  • سازمان در سال‌های ابتدایی فعالیت از خدمات مشاوران خارجی (خصوصاً UNIDO وابسته به سازمان ملل) استفاده کرد و توانست ضمن ارائه‌ی خدمات به انتقال تکنولوژی نیز بپردازد. اما با مروری بر عملکرد این دوران، مدیران سازمان تصمیم گرفتند فراتر از ارائه‌ی خدمات ارشادی عمل کنند و، با کمک به اجرای توصیه‌ها و راهکارها، نقش بیش‌تری در ایجاد و تحقق دست‌آوردها ایفا کنند و مسئولیت بیش‌تری در قبال نتایج حاصل از به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریتی در تحول بنگاه‌ها بپذیرند. بدین‌ترتیب، سازمان رویکرد «ارائه‌ی خدمات حرفه‌ای مشاوره‌ی مدیریت» با بهره‌گیری از مشاوران و مهندسان داخلی را اتخاذ کرد.
  • هم‌چنین، سازمان به‌جای فعالیت در قالب مرکزی با خدمات دولتی، بنا را بر ارزش‌آفرینی برای کارفرمایان و دریافت سهمی از سود حاصل از فروش خدمات حرفه‌ای به ایشان گذاشت. بدین‌قرار، سازمان مدیریت صنعتی از دوران اولیه‌ی فعالیت‌اش، به‌منزله‌ی سازمانی خودگردان و بدون بهره‌گیری از بودجه‌ی دولتی، ارزش‌آفرینی برای کارفرما را مبنای حیات خود قرار داد.
  • مدیران سازمان بر اهمیت و ارزش سرمایه‌ی ‌انسانی و لزوم توان‌افزایی مشاوران سازمان در تراز بین‌المللی واقف بودند. بنابراین کارشناسان کوشا و متعهد سازمان را برای کسب تخصص، دانش و مهارت، تحصیلات آکادمیک، و توسعه و گسترش روابط بین‌المللی با مشاوران و پژوهشگرانِ خارج از کشور به دوره‌های چندین‌ماهه تا چندین‌ساله‌ی مدارس و دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی (چون مدرسه‌ی وارتون، دانشگاه هاروارد، دانشگاه ام.آی.تی.، و سایر مراکز تحقیقاتی و مشاوره‌ای معتبر سراسر دنیا) گسیل داشتند. بازگشت افراد تحصیل‌کرده و تجربیات حاصل از این سرمایه‌گذاریِ منحصربه‌فرد به ایجاد ظرفیت و توان بالای سازمان در ارائه‌ی خدماتی مؤثر انجامید که شانه به شانه‌ی خدمات رقبای بین‌المللی می‌زد.
  • از اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰، سازمان فعالیت‌های آموزشی خود را با برگزاری دوره‌های مشترک «پرورش مدیر» با دانشگاه پنسیلوانیا ــ مدرسه‌ی کسب‌وکار وارتون ــ آغاز کرد. این دوره‌ها در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می‌شد و مدرک آن از مدرسه‌ی وارتون صادر می‌شد که همواره در رتبه‌بندی دانشکده‌های مدیریت جهان حائز رتبه‌های اول تا سوم است. تا پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان این دوره‌ها را هشت‌بار برگزار کرد.

 • دهه‌ی ۱۳۵۰

  نقش سازمان در تشکیل «سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)» و استقرار نظام‌های مدیریتی داخلی (از پیشروترین نظام‌های اجراشده در کشور)

  • حضور مؤثر سازمان در فضاهای بین‌المللی، از جمله نقش سازمان در تشکیل «سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)»؛
  • تعامل گسترده با اندیشمندان برتر جهان در حوزه‌ی مدیریت، از جمله «پیتر دراکر»؛
  • استفاده از خدمات کارشناسان درجه‌اول بین‌المللی نظیر «راسل ایکاف»؛
  • تغییر ساختار و نظام‌های مدیریتی داخلی سازمان، که در نوع و در زمان خود از پیشروترین نظام‌های اجرا شده در کشور بود.
  این اقدامات سبب شد فعالیت‌های توسعه‌ی خدمات با سرعت بیش‌تری ادامه یابد و سازمان مدیریت صنعتی به بازویی توان‌مند تبدیل شد برای توسعه و تحول بنگاه‌ها، تغییر رویکردهای سنتی مدیریت در کشور، و توسعه و ترویج رویکرد علمی به مدیریت، و هم‌چنین تربیت و توسعه‌ی مدیران شایسته.

 • دهه‌ی ۱۳۶۰

  نقش سازمان در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، در دوران جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی

  • سازمان مدیریت صنعتی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی، هم‌گام با تغییرات محیط صنعتی کشور، این‌بار با حضور به‌عنوان «بازوی کارشناسی و تحلیلی» در کنار نهادهای انقلابی ازجمله بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، و بنیاد جنگ‌زدگان، در ایفای رسالت ملی خود کوشید و به انجام طرح‌های پژوهشی مرتبط و تلاش برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی برای حل مسائل کشور در دوران بحرانی پرداخت.
  • با تمام‌شدن جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، سازمان مدیریت صنعتی نقشی ملی در هموارسازی «مسیر مدیریت علمی در کشور» و «آشناسازی مدیران اجرایی کشور با مفاهیم و روش‌های کاربردی و بهره‌گیری از دانش مدیریت» داشته است. این مهم از طریق ایفای نقش در «اجرای پژوه‌های توسعه صنعتی»، «تبیین نیازهای مدیریت علمی کشور» و «تأمین این نیازها با ترویج رویکردهای نوین مدیریت»، «آموزش حرفه‌ای و کاربردی مدیران» و هم‌چنین «ارائه‌ی خدمات چندبعدی، پیچیده و مجموعه‌ای» در راه‌اندازی کارخانجات صنعتی کشور محقق شده است.
  • سازمان مدیریت صنعتی در اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰، با تکیه بر تجربه‌ی برگزاری «دوره‌های پرورش مدیر»، دوره‌ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA: Master of Business Management) را برای «اولین بار» در کشور طراحی کرد و، پس از اخذ مصوبه‌ی آن از شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، از سال ۱۳۷۳ رسماً به اجرای این دوره پرداخت.
  • در دوران سازندگی، ارائه‌ی بیش از ۲۰۰۰ طرح مشاوره و پژوهش مدیریت، در کنار تعریف بسیاری از طرح‌های ملی و فعالیت‌های گسترده و متنوع آموزشی، آن هم در قالب بنگاهی خودگردان و غیروابسته به بودجه‌ی دولتی، سازمان مدیریت صنعتی را سازمانی شاخص، با تأثیرگذاری گسترده ملی و منطقه‌ای، ساخت.

 • دهه‌ی ۱۳۷۰

  توسعه‌ی بیش‌تر فعالیت‌ها، خدمات و اثرگذاری سازمان مدیریت صنعتی در ارتقای ظرفیت مدیریت کشور

  • انتقال دانش و متدولوژی استانداردهای تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ (ISO 9001, 9002, …) و کمک به ترویج و اشاعه‌ی فرهنگ کیفیت در سازمان‌های ایرانی؛ پرورش و تربیت مشاوران مدیریت در این حوزه؛ و آغاز استقرار استانداردهای ایزو در بنگاه‌ها، کارخانجات تولیدی و صنایع مختلف در سراسر کشور.
  • انتشارات سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۳۷۴، با هدف توسعه‌ی دانش مدیریت از طریق نشر کتب مدیریتی و علمی، تحت امتیاز سازمان مدیریت صنعتی پا به عرصه‌ی نشر گذاشت و خیلی زود جایگاه خود را در زمره‌ی ناشران معتبر حوزه‌ی مدیریت تثبیت کرد، به‌طوری که اکثر کتب این انتشارات در سطوح مختلف آموزش‌های مدیریتی به کار گرفته شد. حاصل حضور انتشارات سازمان طی این سال‌ها، تولید و انتشار بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف مدیریت بوده است، از جمله در: منابع انسانی، استراتژی و تحول، مدیریت مالی، مدیریت و رهبری، تولید و عملیات، فن‌آوری اطلاعات، کارآفرینی، مدیریت دانش.
  • سازمان مدیریت صنعتی همواره در جست‌وجوی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و روش‌های نوین و مؤثری است که می‌تواند به «توسعه‌‌ی ظرفیت مدیریت کشور» کمک کند. تأسیس «خانه‌ی مدیران» در بهمن‌ماه ۱۳۷۵ نیز از جمله‌ی این فعالیت‌هاست. به‌طور کلی، هدف «خانه‌ی مدیران» توسعه و تداوم Life Long Learning یا «فراگیری مادام‌العمر» و «توسعه‌ی پیوند و ارتباط بین مدیران ارشد سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی» است.
  • سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۷۷ آغازگر طرح تعیین «صد شرکت برتر ایران» (IMI-100) بوده است. در اولین سال، رتبه‌بندی با استفاده از صورت‌های مالی شرکت‌ها و صرفاً با یک شاخص انجام گرفت و ۱۰۰ شرکت برتر از نظر شاخص فروش/درآمد معرفی شدند. طی سال‌های پس از آن، هرساله تلاش شده تا تعداد شاخص‌ها افزایش یابد، پایگاه اطلاعاتی IMI-100 جامع‌تر شود، و گزارش‌ها و تحلیل‌‌های بیش‌تر و کاربردی‌تری برای تصمیم‌گیران در کشور و در سطح بین‌المللی تدارک دیده شود. بدین‌ترتیب، سازمان مدیریت صنعتی، با فراهم‌آوردن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشور، فضای روشن‌تری از کسب‌وکار اقتصادی کشور ارایه داده و به مدیران، سیاست‌گذاران و پژوهش‌گران، یاری رسانده است تا به شناخت و درک دقیق‌تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور دست یابند.
  • به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و تشکلی برای توسعه‌ی ظرفیت صنعت مشاوره‌ی مدیریت کشور، سازمان مدیریت صنعتی به شناسایی طیف وسیعی از مشاوران مدیریت کشور پرداخت.
  • استقلال برخی همکاران و مشاوران سازمان مدیریت صنعتی و تشکیل اولین شرکت‌های مشاوره‌ای موفق ایرانی و در خارج از کشور (برای نمونه: دکتر حسین بنی‌اسدی در شرکت بنیاد صنعتی ایران، جلال بهبهانی و کیوان امامی و فرامرز عدل در شرکت صنعت و مدیریت ایران و …).
  • در سال ۱۳۷۷، سازمان مدیریت صنعتی، در راستای رسالتی که در توسعه‌ی ظرفیت مدیریت کشور دارد، با حمایت‌های مالی و معنوی خود در تأسیس «انجمن مشاوران مدیریت ایران» نقش به‌سزایی ایفا کرد.
  • سازمان مدیریت صنعتی در این دهه نیز برای توسعه‌ی ظرفیت کارشناسی مشاوره‌ای و پژوهشی خود، طی یک فرآیند حرفه‌ایِ گزینش و مصاحبه، به جذب بیش از سی نفر نیروهای جوان و زبده‌ی کشور پرداخت. این افراد، پس از گذراندن فرآیند دشوار انتخاب و ارزیابی، به‌صورت تمام‌وقت و با عنوان «طرح تجهیز یک» در سازمان جذب شدند. ایشان به‌صورت کارآموزی و کارورزی در یک دوره‌ی آموزشی دوساله‌ی مستمر تخصصی-حرفه‌ای (ام.بی.اِی. و مشاوره) حضور یافتند و پس از یک‌سال کارِ کمک‌کارشناسی به استخدام رسمی سازمان در آمدند.

 • دهه‌ی ۱۳۸۰

  ایفای نقش حمایت و ترویج الگوهای تعالی، مدیریت منابع انسانی

  • ادغام موسسه‌ی مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی در سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۳۸۲.
  • اعطای «جایزه‌ی ملی تعالی سازمانی» از سال ۱۳۸۲. این جایزه مبتنی بر ارزیابی رویکردها و نظام‌های مدیریتی سازمان‌ها و نتایج موفقیت‌های آن‌هاست و گروهی از ارزیابان خبره بر اساس«الگوی تعالی سازمانی» وضعیت هر سازمان را در میزان دست‌یابی به انتظارات الگوی تعالی سازمانی مشخص می‌کنند. این جایزه با سه هدف اعطا می‌شود: ۱. ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان‌ها؛ ۲. تشویق سازمان‌ها برای اجرای خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود؛ ۳. ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق.
  • هم‌چنینِ برگزاری «کنفرانس توسعه‌ی منابع انسانی» از سال ۱۳۸۲. هدف این کنفرانس ــ که مهم‌ترین رویداد علمی این حوزه در کشور است ــ فرهنگ‌سازی برای ارتقای جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها و بنگاه‌های ایرانی و فراهم‌کردن زمینه‌ای برای شکوفایی سرمایه‌های انسانی است. در خلال این کنفرانس، سازمان سلسله‌همایش‌های «عرصه‌ی یادگیری مدیران منابع انسانی» برگزار کرده است تا به طرح مباحث نظری و ارائه‌ی تجارب موفق شرکت‌ها و سازمان‌ها در استان‌های مختلف کمک شود.
  • کمک و حمایت سازمان مدیریت صنعتی در تشکیل انجمن مدیریت منابع انسانى ایران و ایجاد هم‌افزایی در اجرای «جایزه‌ی ملی تعالی سازمانی» و «کنفرانس توسعه‌ی منابع انسانی» و اشاعه‌ی فرهنگ مدیریت منابع ‌انسانی در سطح کشور.
  • سازمان مدیریت صنعتی در این دهه نیز برای توسعه‌ی ظرفیت کارشناسی خود بیش از سی نفر نیروهای جوان و زبده‌ی کشور را در «طرح تجهیز دو» جذب کرد. ایشان پس از گذراندن فرآیندی مشابه «طرح تجهیز یک» به استخدام قراردادی و تمام‌وقت سازمان درآمدند.
  • سازمان مدیریت صنعتی در این دهه نیز به تقویت و توان‌مندسازی تیم کارشناسی، پژوهشی و مشاوره‌ای قدیمی خود پرداخت و امکان بورسیه‌ی مالی و مرخصی آموزشی را برای همکاران کوشا و ساعتی فراهم آورد. در طی این دوره تعدادی از همکاران سازمان در مقاطع دکترای تخصصی، دکترای حرفه‌ای و کارشناسی ارشد حضور یافتند:
  • از سال ۱۳۸۳ تعدادی در دوره‌های دکترای تخصصی (PhD) که با همکاری دانشگاه بوردوی فرانسه و سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شد شرکت کردند.
  • از سال ۱۳۸۶ با همین شرایط، تعدادی در دوره‌های دکترای حرفه‌ای (DBA) شرکت کردند.
  • عده‌ای نیز در دانشگاه‌های داخل کشور (دولتی و آزاد) مشغول به تحصیلات آکادمیک در مقطع دکترای تخصصی (PhD) شدند یا در دوره‌های کارشناسی ارشد رشته‌هایی که در سازمان ارائه نمی‌شد حضور یافتند.
  • از سال ۱۳۸۸ نیز، با هدف روزآمدشدن دانشِ دانش‌آموختگان، همکاران سازمان در دوره‌های جدید تخصصی (Post-MBA و Post-DBA و Post-Doc) حضور یافتند که در گرایش‌های مختلف ارائه می‌شد.

 • دهه‌ی ۱۳۹۰

  کمک به فعالیت‌های سامان‌دهی صنعت و ایجاد تصمیم‌سازی برای سازمان‌های سیاست‌گذار چون وزارت صنعت، معدن و تجارت (توسعه‌ی مدل‌های ارزیابی و رتبه‌بندی‌های خاص)

  • از سال ۱۳۹۱، باتوجه به نیاز صنعت و سازمان‌های سیاست‌گذار صنعت و معدن و تجارت، سازمان مدیریت صنعتی ــ به‌عنوان سازمانی حرفه‌ای، مستقل و پیش‌تاز در زمینه‌ی رتبه‌بندی شرکت‌ها و در راستای رسالت و مأموریت خود ــ رتبه‌بندی شرکت‌های مهندسی، تدارک و ساخت (EPC-Rating) را در حوزه‌های «صنعتی و معدنی»، «نیروگاهی» و «نفت، گاز و پتروشیمی» آغاز کرده است. در همین راستا، توافق‌نامه‌ای بین سازمان مدیریت صنعتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شد که سازمان، با توجه به سوابق و تجارب خود در زمینه‌ی طراحی و اجرای رتبه‌بندی در حوزه‌ها و موضوعات مختلف، به‌عنوان مرجع رسمی انتخاب شود.
  • سازمان مدیریت صنعتی، فرآیند جایزه‌ی ملی مدیریت انرژی را براساس تفاهم‌نامه‌ی مشترک با «سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق»، «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت»، «ستاد توسعه‌ی فن‌آوری حوزه‌ی انرژی معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری» و «سازمان ملی استاندارد ایران»، پس از ۲ سال مطالعه و هم‌افزایی بین این چهار رکن، از سال ۱۳۹۴ اجرایی کرد.
  • سازمان مدیریت صنعتی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سازمانی حرفه‌ای و مستقل و دارای تجربه و پیشینه‌ی ممتاز در ترویج و بومی‌سازی مدل‌ها و سیستم‌های مدیریتی، ازجمله رتبه‌بندی شرکت‌ها، به‌عنوان «متولی سامان‌دهی، توان‌مندسازی، و ارتقای کیفیت در صنعت آسانسور» انتخاب شد، و از سال ۱۳۹۶با همراهی و همکاری همه ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران این حوزه (از جمله «دفتر ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «سازمان ملی استاندارد ایران»، «شرکت‌های بازرسی»، «سندیکای آسانسور و پله‌برقی ایران»، «اتحادیه و اصناف مرتبط»، «سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور»، «شهرداری‌های وزارت کشور»، «سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی»، «دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مرتبط» و هم‌چنین «پیمانکاران و سازندگان و تولیدکنندگان» و «صاحبان فن در این حوزه») اجرای فرآیند و مدل ارزیابی شرکت‌های آسانسوری را آغاز کرد.