برگزاری اولین و دومین دوره کانون ارزیابی و توسعه مدیران ذوب آهن‌ اصفهان

به منظور ارتقا دانش و کارایی و تعمیق فضای رشد و یادگیری برای توسعه شایستگی‌های مدیران ذوب‌ آهن استان اصفهان، اولین دوره کانون ارزیابی و توسعه مدیران توسط سازمان مدیریت صنعتی و با حضور متخصصان حوزه سرمایه انسانی، رفتار سازمانی و روانشناسی برگزار گردید.

معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت ذوب‌ آهن بر آن شد تا با هدف ارتقا سطح توانایی کارکنان و مبتنی بر نقشه راه نظام جامع مدیریت منابع انسانی شرکت، کانون ارزیابی و توسعه را با بهره‌گیری از ابزارهای به‌روز انجام دهد. در کانون‌های ارزیابی و توسعه، توان بالقوه افراد از طریق مواجه شدن با مسائلی مشابه آنچه یک مدیر یا سرپرست در محیط واقعی تجربه خواهد کرد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 در فرآیند ارزیابی، متخصصان بر آن شدند تا نیازهای آموزشی کارکنان را به خوبی شناسایی کنند و برنامه‌های توسعه فردی (IDP) را تدوین نمایند تا به پیش‌بینی آینده بروند و موفقیت و درخشش در عرصه صنعت را به مدد سرمایه انسانی آموزش دیده و توانمند رقم بزنند.

در فاز اول کانون ارزیابی و توسعه ذوب‌آهن، ۵۰ نفر از مدیران حضور داشتند. مبتنی بر مدل شایستگی استخراج‌شده، مدیران با ابزارهای ارزیابی کارآمدی همچون مصاحبه، کارتابل، ایفای نقش، بازی گروهی، بحث گروهی، آزمون و… در موقعیت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس گزارش بازخورد به تفکیک هر مدیر آماده شد و برنامه توسعه فردی شامل حضور در دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تمرین انفرادی و گروهی، کتابخوانی و جلسات منتورینگ پیشنهاد شد تا در دستور کار آموزش این مدیران قرار گیرد. تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای برنامه‌ریزی توانمندسازی و جانشین‌پروری بر اساس خروجی‌های کانون ارزیابی اتخاذ شد.

 پس از انجام موفق فاز اول کانون ارزیابی و توسعه مدیران، در فاز دوم ۲۴۰ نفر از مدیران و سرپرستان این شرکت به عنوان کاندیداهای کانون ارزیابی برگزیده شدند تا در مسیر توسعه فردی قرار گیرند.

سازمان مدیریت صنعتی با سابقه ۱۵ ساله در برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه و پیشرو در تربیت مدیران خرسند است که توانسته در برداشتن چنین گام بزرگی در آموزش شرکت ذوب آهن به عنوان قطب قدرتمند صنعت، نقش داشته باشد و مجری طرح جامع توانمندسازی سرمایه انسانی باشد.

مزیت‌:

 • ارائه تصویر واقعی، بهتر و درک عمیق‌تر کاندیداهای ارزیابی نسبت به شغل خود
 • ارائه تصویری دقیق و کامل از ارزیابی‌شوندگان و نقاط قوت و ضعف آن‌ها
 • توانمندسازی سرمایه انسانی
 • برنامه‌ریزی مسیر شغلی
 • سرمایه‌گذاری بلندمدت و استراتژیک در راستای سرعت بخشی در دستیابی به اهداف سازمانی، کاهش هزینه‌های ناشی از انتخاب و تصمیم‌گیری نادرست، کاهش تضادها و تعارضات واحدهای کاری
 1. شناسایی وضع موجود شرکت، تدوین منشور و برنامه‌ی پروژه کانون ارزیابی
 2. طراحی و تدوین مدل شایستگی
 3. انتخاب ابزارها و تمرین‌ها بر مبنای مدل شایستگی
 4. برگزاری کانون

۱-۴- آماده‌سازی محیط برگزاری کانون و فراهم آوردن ملزومات اجرایی

۲-۴- انتخاب ارزیابان

۳-۴- آماده‌سازی جو سازمانی برای برگزاری کانون

۴-۴- اجرای کانون

 1. تهیه‌ی گزارش‌های ارزیابی فردی و تدوین برنامه‌ی توسعه فردی
 2. طرح‌ریزی مسیر آینده‌ی طرح و اختتام پروژه
  • تحلیل و تدوین خروجی ارزیابی‌ها
  • ارائه گزارشات آماری و تحلیل آزمون‌ها و نتایج کلی و بخشی از نتایج فردی به تصمیم‌گیران
  • تهیه گزارشات بازخورد فردی
  • تدوین و تکمیل برنامه توسعه فردی

  تصاویر دوره کانون ارزیابی و توسعه مدیران ذوب آهن