سوابق مشاوره:

 • مشاوره  طراحی استراتژی
 • مشاوره تحول استراتژیک سازمان
 • مشاوره بازیابی کسب و کار

سوابق تالیفاتی:

 • ترجمه کتاب اقتصاد کلان نوشته پروفسور ویلیام برانسون استاد دانشگاه پرینستون در دو جلد – انتشارات مرکز علمی دانشگاه آزاد-تهران-سال ۱۳۷۲.
 • مقاله تالیف-(بودجه، مقوله ای از سازماندهی و مدیریت اقتصادی) مجله پژوهشی و مهندسی تهران زمستان ۱۳۷۶.
 • ترجمه مقاله (چگونگی تاثیر مسائل جمعیتی بر تامین اجتماعی) نوشته پاتریشیا.اس.یولارد. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیرساز-تهران-سال ۱۳۷۶.
 • مقاله تالیف ( تحلیلی نظری بر نظام بانکداری اسلامی و ارزیابی کوتاهی از میزان موفقیت آن تا پایان برنامه اول توسعه) ارائه شده به پنجمین سمینار بانکداری اسلامی- شهریور ماه ۱۳۷۳-مجموعه مقالات سمینار تهران.
 • مقاله تالیف- (تفسیری بر تراز منفی در حساب جاری) فصلنامه علمی پژوهشی مدیرساز- شماره ۱۰-تهران سال ۱۳۷۷.
 • ترجمه کتاب اقتصاد بنگاه (بهمراه دیگران) نوشته آقایان ام.اس.گرین وود و ام .ج.کارتر انتشارات سازمان مدیریت صنعتی زمستان ۱۳۸۰.
 • ترجمه مقاله (در فراسوی تئوری مدل اداره بنگاه)- مجله مدیر ساز.
 • ترجمه مقاله (اقتصاد رشد بنگاه)مجله مدیرساز شماره ۱و۲مورخ بهار ۱۳۷۹.
 • ترجمه مقاله (اقتصاد مدیریت کیفیت جامع) مجله مدیرساز شماره ۳و۴ مورخ زمستان  ۱۳۷۸.
 • تالیف مقاله : سیاست های پولی و تجربیات ده ساله اخیر ایران مجله علمی دانش اقتصاد مدیریت نشریه دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران ۱۳۶۹.
 • ارزیابی کوتاهی از توانمندی سیاستهای پولی و مالی در نیل به اهداف سیاستهای اقتصادی در سیستم نرخ های مبادله ثابت و شناور ارز تالیف مجله پژوهش گزیده اخبار و مقالات اقتصادی و بازرگانی شماره ۳ مرداد ۱۳۶۷.
 • مقاله تالیف (بهمراه دیگران) زنجیره استراتژیک دارائیها مجله مدیرساز تهران شماره ۳پاییز  ۱۳۸۰.

سوابق تحصیلی:

 • دکترای تخصصی PhD اقتصاد پولی و بانکی، مرکز علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی- تهران با همکاری با دانشگاه اوهایو آمریکا
 • کارشناسی ارشد اقتصاد پولی و مالی، دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد
 • دوره فوق لیسانس مدیریت بازرگانی، GMDP-MBA، مرکز مطالعات مدیریت ایران ICMSتهران- پل مدیریت
 • لیسانس مدیریت مالی، دانشکده نفت آبادان

زمینه‌های تخصص:

 • برنامه ریزی مالی و بودجه: شرکت نورتروپ لوس آنجلس / آمریکا
 • دوره مدیریت عمومی Kepner-Trigo
 • دوره تخصصی مذاکرات قراردادی-مدیریت قراردادها: شرکت NWASI-اوکلاهما / آمریکا

سوابق تدریس:

 • عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیر علمی دوره DBA سازمان مدیریت صنعتی
 • تدریس مباحث اقتصاد و بازرگانی بین الملل در دانشگاه های مختلف

سوابق اجرایی:

 • رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مشاوره بازآفرینی نواندیشان امین
 • عضو (رئیس) کمیته تحصیلات تکمیلی سازمان مدیریت صنعتی
 • رییس هیأت مدیره انجمن مدیریت اجرایی ایران
 • رییس هیأت علمی دوره های کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی
 • عضو سابق هیأت مدیره سازمان مدیریت صنعتی دو دوره سه ساله
 • عضو شورای عالی سازمان صنایع ملی ایران
 • عضو هیأت مدیره شرکتهای صنعتی و تولیدی وابسته به بنیاد مستضعفان دوره های مختلف
 • معاون ارشد مدیر عامل و عضو اصلی هیأت مدیره سازمان صنایع دفاع
 • عضو اصلی هیأت مدیره و معاون اداری مالی، مدیر عامل شرکت صنایع هواپیمایی ایران
 • حسابدار ارشد شرکت نفت (ایران پان امریکن) تهران