سوابق مشاوره:

 • کارشناس و مشاور مدیریت بانک مسکن
 • مشاور تحقیقاتی اداره کل امور اقتصادی و دارائی اصفهان
 • مشاور معاون رئیس جمهور و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 • مشاور مرکز آموزش مدیریت دولتی اصفهان
 • مشاور بهره وری اداره کل راه آهن اصفهان
 • مشاور تحقیقاتی شرکت سهامی بیمه ایران
 • مشاور شرکت بین المللی خدمات مهندسی ایریسا
 • مشاور صنعت اپتیک اصفهان
 • مشاور شهرداری اصفهان

سوابق تالیفاتی:

 • تألیف کتب سازمان، مدیریت و فشارهای روانی
 • تألیف مقاله نقش مدیریت در انگیزش کارکنان
 • تألیف مقاله نقش تشکیلات در حمل و نقل جاده ای
 • تألیف مقاله استراتژی های مختلف سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
 • تألیف مقاله حفظ ارزش حقیقی سرمایه در شرکت های بیمه

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت و توسعه سازمانی از دانشگاه آمریکا
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آمریکا
 • کارشناسی حسابداری

زمینه های تخصص:

 • حسابداری و مدیریت و امور مالی و دارایی

سوابق تدریس:

 • تدریس دروس اصول حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری و … در دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد

سوابق اجرایی:

 • عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
 • دانشیار دانشگاه اصفهان
 • مدیر گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
 • رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد
 • معاون آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد
 • عضو کمیته ارتقاء دانشکده
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه اصفهان
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه اصفهان
 • عضو انجمن علوم مدیریت
 • عضو شهرک علمی – تحقیقاتی اصفهان
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان
 • عضو هیئت مدیره و مشاور سازمان مدیریت صنعتی اصفهان
 • عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
 • عضو انجمن آهن و فولاد کشور
 • عضو انجمن مدیریت ایران