سوابق مشاوره:

 

۱.پروژه طراحی، نمونه سازی و تولید آزمایشی شاسی ملی اتوبوس ایران خودرو دیزل ۳ سال
۱۳۸۹-۹۲
۲.مهندسی معکوس خودروی آرگو و طراحی و ساخت خودروی آفرود دو زیست هامون مرکز تحقیقات غدیر ۴ سال
۱۳۹۰-۹۴
۳.پروژه طراحی و ساخت سامانه اتوبوس X-Rayبازرسی کامیونی آوای نوآوران آسیا
سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
۳ سال ۱۳۹۶-۹۹

 

 

 

سوابق تالیفاتی: 

 

عنوان تحقیق تألیف محل نشر سال نشر
بررسی تاثیر مواد جوانه زا بر روی منحنی سرد شدن
چدن خاکستری بوسیله رایانه
پایان نامه کارشناسی مهندسی متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۷۶
ارزیابی فرصتهای کارآفرینانه در گردشگری
دفاع مقدس
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران ۱۳۹۰
طراحی مدل توسعه نوآوری های تکنولوژیک
صنعت خودرو در ایران

(مورد مطالعه: اکوسیستم خوشه های تحقیق و توسعه
خودروهای تجاری گروه صنعتی ایران خودرو)
رساله ی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
در حال پژوهش
۱۳۹۶ از
مطالعات فنی مهندسی طراحی اتوبوس ملی گزارش پروژه ملی اتوبوس شرکت ایران خودرو دیزل

 

 

 

عنوان مقاله عنوان ژورنال سال چاپ *نوع
) ،ISC ،ISIعلمی پژوهشی، علمی ترویجی، بین المللی و . .)
تاثیر جوانه زایی و مدول قطعه ریختگی بر مدل تاخیر در
انجماد چدن خاکستری
مجله مهندسی متالورژی
)انجمن مهندسین متالورژی ایران(
۱۳۷۸ علمی پژوهشی
بررسی روشهای تولید انواع مخازن ” CNG اولین کنفرانس تبدیل سوخت خودروها
به گاز طبیعی فشرده
وزارت کشور
۱۳۸۱ کنفرانس ملی منطقه ای
بررسی انواع خوردگی و علل آن در مخازن ” CNG هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران
دانشگاه تهران
۱۳۸۲ کنفرانس ملی منطقه ای
رهیافتی کارآفرینانه بر گردشگری دفاع مقدس ماهنامه کارآفرین ناب شماره ۳۷ ۱۳۹۳ پژوهشی آموزشی
بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهره برداری بهینه از منابع آب ماهنامه تخصصی مدیریت تدبیر مهر ۱۳۹۵ علمی آموزشی
واکاوی اثرگذاری رفتارهای رسانهای
در اصلاح فرهنگ سازمانی
ماهنامه تخصصی مدیریت تدبیر  تیر ۱۳۹۶ علمی آموزشی
کاربرد تکنیک دیمتل در بررسی تأثیرات متقابل و اولویت
بندی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق تولید خودرو در کلاس
جهانی(مطالعه موردی: شرکت ایرانخودرودیزل)
ماهنامه صنعت خودرو
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ساپکو
بهمن ۱۳۹۶ صنعتی، مهندسی، اقتصادی، فرهنگی

 

 

سوابق تحصیلی:

 

 • لیسانس مهندسی متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • فوق لیسانس مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
 • دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی/ تهران مرکزی (پژوهش رساله)

 

زمینه‌های تخصصی و دوره های گذرانده شده:

 

 • آموزش جامع تخصصی اتصالات و استاندارد TUVمدار گاز ، CNGکشور آلمان – ۱۳۸۱
 • آموزش جامع تخصصی عیب یابی خودروهای گازسوز شرکت ، mcsکشور آلمان – ۱۳۸۱
 • آموزش جامع تخصصی تکنولوژی ساخت مخازن گازشرکت ، mcsکشور آلمان – ۱۳۸۱
 • دوره مستند سازی در نظام جامع تضمین کیفیت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران – ۱۳۷۵
 • دوره های جامع استاندارد مدیریت ایزو ۹۰۰۰و ممیزی داخلی موسسه رشد عوامل بهره وری کاوش – ۱۳۷۸
 • دوره جامع ICDLدانشگاه تهران – ۱۳۸۸

 

سوابق تدریس:

نام درس زمان / ساعت نام درس زمان / ساع
تفکر سیستمی (با رویکرد تفکر استراتژیک) ۳۰ مدیریت و رهبری ۳۲
تیمسازی و کارتیمی ۳۵ مدیریت عمومی ۴۸
مدیریت رفاه کارکنان ۳۰ اصول سرپرستی ۴۰
مدیریت کارآفرینی ۳۰ رفتار سازمانی ۲۴
کارآفرینی سازمانی ۱۲ توسعه مهارتهای فردی ۶۰
کیفیت زندگی کاری  (QWL) ۸ مهارتهای مدیریتی ۴۰
مدیریت تحول ۸ ارتباطات سازمانی ۱۲
مدیریت بهره وری ۱۲ هوش هیجانی ۱۶
مدیریت ریسک ۴ اصول و فنون مذاکره ۱۶
مدیریت تحقیق و توسعه ۱۲ مدیریت زمان ۱۲
مدیریت انتقال تکنولوژی ۲۰ مدیریت تعارض و استرس ۱۶
کایزن – تولید ناب ۸ مدیریت دانش ۱۲
مدیریت ارتباط با مشتری ۱۲ مستندسازی و مهارتهای گزارشنویسی ۳۰

 

سوابق اجرایی:

 • مدیر منابع انسانی و ارتباطات شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام)
 • مشاور مدیر عامل و مدیر پروژه ملی شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام)
 • رئیس هیأت مدیره شرکت فولادوچدن وماشین سازی دورود (سهامی خاص)
  شرکت سرمایه گذاری تامـین اجـتماعی (شــستا)
 • رئیس هیأت مدیره شرکت آوای نـوآوران آسیـا (با مسئولیت محدود)
 • رئیس هیأت مدیره شرکت مـانــا فنـاور راستین (سهامی خاص)
 • معاون برنامه ریزی و امور تولیدی شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران
 • سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی چرم تهران دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • مدیر پروژه شرکت چرخشگر تبریز (تابعه گروه صنعتی ایران خودرودیزل)
 • سرپرست اداره کل مهندسی محصول تولیدات ویژه.
 • رئیس اداره مهندسی محصول تولیدات ویژه. 
 • سرپرست گروه مهندسی مجموعه ها
 • مشاور فنی پروژه طراحی و نمونه سازی شاسی درایو اتوبوس
 • جانشین اداره کل تولیدات ویژه مدیریت تولید اتوبوس
 • کارشناس تدوین مشخصات فنی و استانداردهای کارخانه ای قطعات و مجموعه های خودرو 
 • کارشناس و مجری پروژه نظام تضمین کیفیت و ممیزی داخلی مدیریت مهندسی.
 • کارشناس پروژه های بهینه سازی شاسی و اسکلت اتوبوس.
 • کارشناس و مجری پروژه های نصب قوای محرک و اکسل.
 • کارشناس طراحی و مجری نمونه سازی و مونتاژ مجموعه تریم داخلی و خارجی اتوبوس.
 • کارشناس ارشد در حوزه های مدیریت دانش – فرهنگ سازمانی – مدارس مهارت