سوابق تحصیلی:

  • دکترای مدیریت دولتی با گرایش مدیریت توسعه از دانشگاه علامه طباطبائی

سوابق اجرایی:

  • دبیر هیات رییسه و مدیرکل مصوبات شورای اسلامی شهر تهران
  • مدیر منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  • رییس مجمع عمومی سازمان مدیریت صنعتی و عضو هیات عامل مرکز آموزش بازرگانی ایران تاکنون