سوابق مشاوره: 

 • مشاور مدیرعامل هلدینگ ICTبنیاد(سهامدار عمده ایرانسل)

 • مشاور تخصصی پژوهشکده سینا

 • مشاور مدیرعامل شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو

 • مشاور طرح اصلاح ساختار سازمانی مجتمع لاستیک کرمان شرکت لاستیک بارز

 • مشاور طرح رتبه بندی واحدهای تابعه سازمان اقتصادی کوثر
 • مشاور بازنگری برنامه استراتژیک و عملیاتی بانک مسکن
 • مشاور برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی داریان تجارت
 • مشاور بازنگری ساختار سازمانی مخابرات ایران
 • مشاور برنامه استراتژیک و عملیاتی هلدینگ خاص ایران خودرو(شرکت تعاونی خاص
  کارکنان ایران خودرو
 • مشاور تعیین استراتژی های برون سپاری در مخابرات ایران
 • مشاور تعیین استراتژی های تفویض اختیار مخابرات ایران

سوابق تالیفاتی: 

۱-برنامه ریزی استراتژیک سازمان امور مالیاتی کشور» سید محمد اعرابی،هوشنگ نظامی وند چگینی – دفتر پژوهش های فرهنگی-تهران .۱۳۸۷
۲-«برنامه ریزی استراتژیک سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ایران»
سید محمد اعرابی،هوشنگ نظامی وند چگینی – دفتر پژوهشهای فرهنگی- تهران .۱۳۸۸
۳-«برنامه ریزی استراتژیک محصولات زراعی
نباتات صنعتی» سید محمد اعرابی،هوشنگ نظامی وند چگینی،مجتبی پالوج موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی- تهران .۱۳۸۹
۴-«برنامه ریزی استراتژیک محصولات زراعی
نباتات علوفه ای» سید محمد اعرابی،هوشنگ نظامی وند چگینی،مجتبی پالوج موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی- تهران .۱۳۸۹
۵-«برنامه ریزی استراتژیک محصولات زراعی
سبزی و صیفی» سید محمد اعرابی،هوشنگ نظامی وند چگینی،مجتبی پالوج موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی- تهران .۱۳۸۹
۶-«برنامه ریزی استراتژیک محصولات زراعی
غلات» سید محمد اعرابی،هوشنگ نظامی وند چگینی،مجتبی پالوج موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی- تهران .۱۳۸۹
۷-«برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی محصول کلزا»
سید محمد اعرابی،هوشنگ نظامی وند چگینی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی- تهران –۱۳۸۹.

۸-دستنامه برنامه ریزی استراتژیک» هاشم آقازاده ،سید محمد اعرابی،هوشنگ نظامی وند چگینی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی- تهران . ۱۳۹۰

۹-«رویکردهای خلق استراتژی (معرفی تجربه خلق استراتژی در شرکت های منتخب) دکتر هوشنگ نظامی وند چگینی شرکت چاپ و نشر بازرگانی – ۱۳۹۰. 

۱-مقاله علمی پژوهشی «توسعه در کشاورزی و کشاورزی در توسعه» مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره ۱۲
۲-مقاله بهرهوری لازمه مدیریت
نشریه شهرک شرکتهای صنعتی تهران اسفند ۱۳۷۸
۳-مقاله ارائه شده به کنفرانس خودرو «صادرات خودرو و استراتژیهای بهبود» – همایش صادرات خودرو
– – ۱۳۷۹مجموعه مقالات شرکت سازه گستر سایپا
۴-مقاله علمی پژوهشی «هماهنگی ارزشها و استراتژی های سازمان»-مجله توسعه منابع انسانی
دانشگاه امام حسین(ع)-شماره -۳ شهریور ۱۳۹۰
۵-مقاله علمی کاربردی «رویکرد تدوین استراتژی در بانکهای تخصصی » – مجله پویش (فصلنامه علمی کاربردی بانک مسکن)
– بانک مسکن مرکز پژوهش و برنامه ریزی شماره ششم تابستان .۱۳۹۲
۶-مقاله علمی پژوهشی «نگرش اسلام به مدیریت در مقابل مدیریت اسلامی»
مجله مدیریت اسلامی دانشگاه قم شماره ۶
۷-مقاله علمی پژوهشی «رویکرد کارآفرینانه ،رویکرد غالب خلق استراتژی در ایران »
مجله مدیریت فردا زمستان ۱۳۹۵
۸-مقاله علمی پژوهشی «شناسایی و تبیین رویکردهای خلق استراتژی (مطالعه تجربی و نظری در شرکت های منتخب ایرانی »
– فصلنامه علمی ، پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی – ۱۳۹۶.

 

 

 

سوابق تحصیلی:

 • لیسانس اقتصاد نظری دانشگاه شهید بهشتی
 • فوق لیسانس علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکترای مدیریت مدیریت بازرگانی شهید بهشتی

زمینه‌های تخصص:

 • مشاور در حوزه برنامه ریزی استراتژیک ، بازاریابی ،ساختار و
  نظام های بهره وری و ارزیابی عملکرد

سوابق تدریس:

 • دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت مدیریت استراتژیک
  دانشگاه صنایع و معادن کارشناسی ارشدمدیریت برنامه ریزی استراتژیک
  دانشگاه صنایع و معادن کارشناسی ارشد مدیریت اجرای استراتژیک
  دانشگاه صنایع و معادن کارشناسی ارشد مدیریت تئوری های مدیریت
  موسسه آموزش عالی گفتگو کارشناسی ارشد مدیریت تئوری های مدیریت
  موسسه آموزش عالی گفتگو کارشناسی ارشد مدیریت مدیریت استراتژیک پیشرفته
  موسسه آموزش عالی گفتگو کارشناسی ارشد مدیریت استراتژی های بازاریابی
  موسسه آموزش عالی گفتگو کارشناسی ارشد مدیریت تئوری های مدیریت
  موسسه آموزش عالی شریف وابسته با دانشگاه نفت کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت
  دانشگاه آزاد کارشناسی اقتصاد اقتصاد کلان
  دانشگاه آزاد کارشناسی مدیریت کلیات اقتصاد
  دانشگاه جامع علمی کابردی فوق دیپلم حسابداری کلیات اقتصاد

سوابق اجرایی:

 • کارشناس برنامه ریزی سازمان صداوسیما تهران
 • کارشناس آمار سازمان برنامه و بودجه
 • کارشناس آمار سازمان جهاد سازندگی
 • رئیس هیئت مدیره شرکت مشاوره معاملات سهام سهند سهم
 • کارشناس بهره وری سازمان بهره وری ملی ایران
 • کارشناس سیستم سازمان صداوسیما تهران
 • رئیس امور اداری صنایع لاستیکی پیروز
 • مدیر مالی و اداری هیئت امناء شهرک صنعتی شمس آباد
 • رئیس برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی سدید
 • کارشناس سیستم و اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیرعامل مشاوران مدیریت خلاق ایرانیان
 • مدیرعامل شرکت مارلیک
 • مدیرعامل پژوهشکده مدیریت سما
 • مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و کسب و کار افق
 • کارشناس طرح پروژه رقابت پذیری در صنعت خودرو
 • کارشناس طرح پروژه اصلاح ساختار گمرک جمهوری اسلامی ایران
 • مدیر پروژه رتبه بندی واحدهای تابعه ساصد سازمان صنایع دفاع
 • مدیر پروژه بنچ مارکینگ راهکارهای بهبود برای باتری سازی نیرو سازمان صنایع دفاع
 • مدیر پروژه طراحی ساختار سازمانی و ارتباطی صندوق ذخیره فرهنگیان
 • مدیر پروژه  طراحی نظام اندازه گیری بهره وری معاونت توسعه وزارت بهداشت
 • کارشناس طرح پروژه ارزیابی اقتصادی ایجاد پارکینگ طبقاتی متروی میرداماد شهرداری تهران
 • کارشناس طرح پروژه ارزیابی سیاستهای گمرکی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران