سوابق مشاوره:

 • مشاور شرکت داروسازی دکتر عبیدی در استقرار مربی گری و فرایند مدیریت عملکرد
  کارکنان
 • مشاور شرکت داروسازی آریوژن در استقرار مربی گری و فرایند مدیریت عملکرد کارکنان
 • مشاور طراحی و استقرار فرایند مدیریت عملکرد کارکنان در شرکت ملی پتروشیمی
 • مشاور پروژه طراحی و استقرار مربی گری و فرایند مدیریت عملکرد کارکنان در شرکت
  فولاد خوزستان

 • مشاور پروژه طراحی و استقرار فرایند مدیریت عملکرد کارکنان در شرکت پارس خودرو
 • مشاور پروژه طراحی و استقرار فرایند مدیریت عملکرد کارکناندر گروه صنعتی مپنا
 • مشاور پروژه بازنگری فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان ناجا، معاونت منابع انسانی ناجا
 • مشاور پروژه مدیریت عملکرد کارکناندرگروه صنعتی ایران خودرو معاونت تندر
 • مشاور پروژه “استقرار فرایند شایسته سالاری ” در شرکت بهمن موتور
 • مشاور پروژه “اندازه گیری و بهبود رضایت کارکنان ” گروه صنعتی گلرنگ شرکت پاکشو
 • مشاور شرکت ایریسا در طراحی و استقرار فرایند مدیریت عملکرد کارکنان، توسعه فرهنگ سازمانی و توسعه مدیران
 • مشاور شرکت مپصا در طراحی و استقرار فرایند مدیریت عملکرد کارکنان، ارتقاء فرهنگ و تعلق و تعهد کارکنان

سوابق تالیفاتی:

 • ترجمه کتاب مهارت های مربی گری، مهارت ارایه بازخور موثر، همکار مترجم، خانم دکتر ابریشم رشیدزاده، انتشارات رازنهان، ۱۳۹۵.
 • تالیف کتاب مربی گری عملکرد،( با همکاری)؛ در مرحله ویراستاری، تاریخ برنامه ریزی شده برای چاپ،۱۳۹۶.
 • تالیف کتاب مدیریت شایستگی و پرورش افراد در سازمان، انتشارات رازنهان، ۱۳۹۵.
 • تالیف کتاب رهبری چابکی سازمانی، همکار مولف خانم دکتر هدی صنعتی گر، انتشارات رازنهان، ۱۳۹۵.
 • تالیف کتاب استعداد رهبری در ایران، همکاران مولف آقای دکتر فریدون آذرهوش و خانم لیلا ارجمند پارسا، انتشارات ترمه، در مرحله چاپ در سال ۱۳۹۵.
 • ترجمه کتاب مدیر باهوش هیجانیتالیف کاروسو و سالوی با همکاری دکتر اسمریان؛ سال ۱۳۹۴.
 • ترجمه و تالیف کتاب رهبری در عرصه سازمان، انتشارات ترمه، چاپ ،۱۳۹۱چاپ دوم در سال ،۱۳۹۳در مرحله ویراستاری برای چاپ سوم (۱۳۹۶).
 • ترجمه کتاب پرورش راهبردی منابع انسانی(جلد دوم ) تألیف ، John waltonانتشارات ترمه، شهریور،۱۳۸۶، چاپ دوم در شهریور ۱۳۹۳.
 • ترجمه کتابتجربیات کشورها و شرکت های اروپایی در پرورش منابع انسانی -“با همکاری دکتر بهروز قلیچ لی، آذر(۱۳۸۵) با حمایت مرکز آموزش شرکت ایران خودرو- انتشارات ساپکو)، چاپ مجدد با ویراستاری و مقالات جدید درسال۱۳۹۵.
 • ترجمه و تالیف کتاب مدیریت شایستگی در کار و سازمان، طراحی و استقرار الگوهای شایستگی به سمت مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی؛ تالیف لایل ام. اسپنسر و سیگن ام. اسپنسر، تاریخ برنامه ریزی شده برای چاپ ۱۳۹۶.

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت با گرایش مدیریت منابع انسانی از علوم و تحقیقات تهران
 • فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی در مقطع فوق لیسانس مدیریت با گرایش مدیریت منابع انسانی
 • کارشناسی مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور ، تهران

زمینه‌های تخصص:

 • احراز گواهینامه «تربیت ارزیاب برای» EFQM از بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت انگلستان
 • استاد مدعو دانشگاه کارلتون کانادا برای پژوهش در حوزه رهبری با همکاری اساتید دانشگاه میزبان
 • استاد نمونه گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • استاد نمونه گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد

سوابق تدریس:

 • مدرس دروس مدیریت منابع انسانی پیشرفته، رفتار سازمانی پیشرفته، تحلیل رفتار، استراتژی های منابع انسانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • مدرس کارگاه ها و سمینار های آموزشی در حوزه های: مربی گریرهبری-مدیریت عملکرد کارکنان-پرورش منابع انسانی- مراکز ارزیابی(Assessment center) و پرورش(انتخاب و توسعه مدیران)- ارتباطات داخلی- بازخور ۳۶۰درجه- تعهد و تعلق و رضایت افراد

سوابق اجرایی:

 • مجری پروژه آسیب شناسی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو
 • مجری پروژه آسیب شناسی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان وزارت جهاد سازندگی
 • مجری پروژه طراحی فرایند مدیریت عملکرد کارکنان شرکت سایپا دیزل
 • مجری پروژه طراحی طرح پرورش شخصی مدیران(IDP) در شرکت فولاد خوزستان
 • مجری پروژه طراحی و استقرار فرایند مدیریت عملکرد کارکناندر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران – هما
 • مجری پروژه طراحی و استقرار فرایند مدیریت عملکرد کارکنان در شرکت سیمان داراب
 • مجری پروژه طراحی و استقرار فرایند مدیریت عملکرد کارکنان در شرکت پاکشو
 • همکار علمی طرح«مدیران فردا» و همکار اجرایی تمرین های شبیه سازی«مرکز ارزیابی» طرح مذکور در گروه صنعتی ایران خودرو
 • ارزیاب ارشد تمرین های کانون ارزیابی کانون بهسو برای شرکت های سازه گستر سایپا، سازمان گسترش و . . . .
 • ارزیاب ارشد تمرین های کانون ارزیابی در شرکت فولاد خوزستان
 • ارزیاب ارشد تمرین های کانون ارزیابی در سازمان انرژی اتمی
 • همکار طرح طراحی فرایند جامع پرورش مدیران کلاس جهانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. “
 • مجری طرح ارزیابی عملکرد مدیران upward feedback” در گروه صنعتی ایران خودرو