سوابق مشاوره:

  • دبیر اولین کنگره بین المللی نگهداری و تعمیرات ایران – دانشگاه صنعتی اصفهان -۱۳۷۴
  • دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه, تهران، اسفند ۱۳۸۳
  • دبیر علمی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ، تهران, اسفند ۱۳۸۴
  • دبیر علمی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران،  اسفند ۱۳۸۵
  • رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران ، به انتخاب مجمع عمومی انجمن ، مورخ شهریور  ۱۳۸۳-۱۳۸۴ 
  • عضو هیأت مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات ایران  ۱۳۸۴
  • رئیس هیأت مدیره سازمان مدیریت صنعتی – اصفهان ( ۱۳۹۵ تا مهر ماه ۱۳۹۶)
  • عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران ۱۳۸۴

سوابق تالیفاتی:

  • کتاب ” اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها” چاپ اول، ۱۳۸۲- چاپ هشتم، ۱۳۸۹
  • کتاب “مدیریت و کنترل پروژه ها”، چاپ اول ۱۳۷۶- چاپ بیست و نهم (چاپ بیست و سوم – ویرایش دوم)، ۱۳۹۲
  • کتاب “برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مدیریت فنی”، چاپ اول ۱۳۶۹، چاپ بیست و یکم ۱۳۹۵- (ویرایش کامل ۱۳۹۱)
  • کتاب “برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها”، چاپ اول، ۱۳۶۴- چاپ دوازدهم ، ۱۳۹۴

  یادداشت: کتابهای فوق توسط شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به عنوان کتاب مرجع در دانشگاههای کشور معرفی شده اند.

  ترجمه:

  • کتاب کاربرد نرم افزار مدیریت پروژه هاروارد.
  • کتاب نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)

  یادداشت: کتاب TPM در هفدهمین جشنواره انتخاب کتاب سال برنده جایزه کتاب شایسته تقدیرگردید.

   مقالات:

  انتشار مقاله های علمی  در مجلات علمی داخلی  و بین المللی، (ISI) , در  مجموعه مقالات کنفرانسهای داخلی و بین المللی.

سوابق تحصیلی:

 • لیسانس: مهندسی مکانیک (گرایش مهندسی صنایع)، ۱۳۴۷ 
 • فوق لیسانس: مهندسی صنایع، مدیریت تولید، دانشگاه آستن _ بیرمنگهام _ انگلستان ۱۳۵۸
 • دکترا: مهندسی صنایع سال  ۱۳۷۹ ایران

زمینه‌های تخصص:

 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت و کنترل پروژه
 • مدیریت و کنترل تولید

  سوابق اجرایی و تدریس:

   • شانزده سال تجربه در صنایع ایران و خارج از کشور در امور مهندسی ،مدیریت پروژه ،مدیریت فنی و مدیریت کارخانه. (۱۳۴۶ تا ۱۳۶۲)
   • بیست و پنج سال تجربه آموزشی و تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی صنایع  به عنوان عضو هیأت علمی، معاون آموزشی و رئیس دانشکده، تدریس و اجراء فعالیتهای مشاوره ای جهت صنایع در امور نگهداری و تعمیرات، مدیریت و کنترل پروژه، مدیریت استراتژیک، و مدیریت و کنترل تولید،  (۱۳۶۱ تا ۱۳۸۶)، ( باز نشسته در سال ۱۳۸۶
   •  تدریس در دانشگاه.سایمون فریزر(SFU)  ، بریتیش کلمبیا، کانادا دربین سالهای ۱۹۹۹  تا ۲۰۱۰ به صورت یک ترم در میان. (استاد مدعو)
   • تدریس و فعالیتهای علمی/مدیریتی در سازمان مدیریت صنعتی – نمایندگی اصفهان از ۱۳۷۵ – ۱۳۹۶
   • اجراء بیش از ۲۵ طرح تحقیقاتی – مشاوره، به کار فرمایی وزارت صنعت، وزارت علوم، تحقیقات، و فن آوری،  دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکتهای فولاد مبارکه وذوب آهن اصفهان، وسایر صنایع.