سوابق مشاوره:

 • مشاور علمی و مدرس دوره های DBA و MBA در دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشگاه صنایع و معادن، سازمان مدیریت صنعتی ، دانشگاه اصفهان ، مرکز آموزش های آزاد برهان

سوابق تالیفاتی:

 • تالیف و چاپ کتاب مدیریت طرح های توسعه
 • تالیف و چاپ کتاب مقایسه استاندارد های مدیریت پروژه
 • ترجمه و چاپ کتاب ابزارهای کیفیت برای مدیریت پروژه های ساخت و ساز
 • ترجمه و چاپ کتاب استاندارد مدیریت کیفیت نسخه ۲۰۱۵
 • تالیف و چاپ کتاب چشم انداز صنعت شیمی و پلیمر تا ۲۰۵۰
 • تدوین و ارائه ۱۸۰ مقاله علمی در کنفرانس ها و کنگره های ملی و بین المللی و چاپ درمجلات علمی – پژوهشی، علمی – ترویجی ، ISI و ISC در زمینه های نگهداری و تعمیرات ، ایمنی صنعتی ، مدیریت تولید ، مدیریت پروژه ، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت ریسک ، مدیریت فرهنگی ، مدیریت زنجیره تامین
 • ویرایش علمی کتب فنی و تخصصی در زمینه های مدیریت و مهندسی صنایع

سوابق تحصیلی:

 • لیسانس مهندسی نفت و پتروشیمی از دانشگاه شیراز
 • فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف تهران
 • دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی – مدیریت منابع انسانی از دانشگاه اصفهان

زمینه‌های تخصص:

 • مهندسی صنایع
 • تولید و عملیات
 • دبیر علمی اولین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات بهره ور (TPM) کشور در سال ۱۳۸۶

سوابق تدریس:

 • تدریس در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مهندسی صنایع ، مدیریت و رشته های وابسته در موسسات آمـوزش عـالی کشـور از جمله دانشگاه اصفهان ، پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علمی کاربردی ، دانشگاه نجف آبـاد ، دانشگاه پیام نور ، سازمان مدیریت صنعتی ، سازمان آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و..

سوابق اجرایی:

 • رئیس دانشکده مهندسی صنایع
 • مدیر گروه مهندسی صنایع
 • مدیر گروه علمی مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات
 • مدیر مرکز آموزشهای آزاد
 • مدیر مرکز آموزشهای علمی کاربردی
 • مدیر تولید کارخانجات تولیدی سازمان صنایع دفاع ( ساصد )
 • معاون تولید کارخانجات تولیدی سازمان صنایع دفاع ( ساصد )
 • مدیر نگهداری و تعمیرات کارخانجات تولیدی سازمان صنایع دفاع ( ساصد )
 • مدیر مرکز مدیریت دانش دانشگاه
 • مدیر مرکز پژوهشی حسابداری مدیریت
 • مشاور فنی در زمینه های تولید ، فرآیند ، نگهداری و تعمیرات در صنایع شیمیایی و فولاد کشور
 • عضو شورای عالی راهبردی پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی– دانشگاه اصفهان
 • مدیر کل پژوهش و فناوری پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی – دانشگاه اصفهان
 • رییس پژوهشکده مدیریت پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی – دانشگاه اصفهان
 • طراحی و راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی در رشته مهندسی صنایع
 • اجرای چندین پروژه صنعتی در زمینه های نگهداری و تعمیرات ، مدیریت تولید ، برنامه ریزی و کنترل پروژه به عنـوان مـدیر ، مجـری و یـا همکـار در وزارت دفاع و کارخانجات وابسته به سازمان صنایع دفاع و دانشگاه ها
 • طراحی و اجرای بیش از ۱۲۰ دوره تخصصی در زمینه های مختلف مدیریت پروژه ، مدیریت فنی ، نگهداری و تعمیرات ، ایمنـی صـنعتی ، مـدیریت تولید ، سامان دهی صنعتی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت استراتژیک و …. برای سازمان ها و شرکت های فنی و تخصصی و کارخانجات مختلف از جمله سازمان صنایع دفاع ، شرکت هواپیماسازی ایران ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، مجتمـع فـولاد مبارکـه ، پالایشـگاه اصـفهان ، پتروشـیمی اصـفهان ، جهـاد دانشگاهی ، وزارت نیرو ، وزارت دارایی ، وزارت صنایع ، سازمان مدیریت صنعتی ، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و …