سوابق مشاوره:

 • مشاور عمرانی دانشگاه اصفهان (۱۳۸۴–۱۳۷۶)
 • مشاور وزیر کار و امور اجتماعی (۱۳۷۶–۱۳۷۲)

سوابق تالیفاتی:

 • طرح آزاد راه اصفهان – کاشان (۱۳۶۰)
 • طرح آموزش و اشتغال معلولین(۱۳۶۱)
 • اقتصاد بخش عمومی، جلد یکم، «تخصیص منابع بهینه میان بخشی»، (۱۳۶۲)
 • اقتصاد بخش عمومی، جلد دوم، «مالیات، بودجه، خزانه»، (۱۳۶۳)
 • اقتصاد جابجاگری (حمل و نقل) و بررسی راه‌های استان اصفهان، (۱۳۶۴)
 • برنامه حمل و نقل و ترافیک شهری، سمینار فرهنگ و ترافیک، (۱۳۶۶)
 • زندگی و آثار بوکانان برنده جایزه ۱۹۸۶ نوبل در اقتصاد، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد، (۱۳۶۶)
 • ویرایش طرح مطالعات پارکینگ، بنیاد تحقیقات اقتصادی و اداری، (۱۳۶۷)
 • ویرایش «اقتصاد راه و تئوری تأمین هزینه‌های حمل ونقل» بنیاد تحقیقات اقتصادی، (۱۳۶۷)
 • «حساسیت بها گذاری فراورده‌های کشاورزی» بنیاد تحقیقات اقتصاد، (۱۳۶۸)
 • مکان یابی اسکان جمعیت در استان اصفهان در افق سال ۱۴۰۰،(۱۳۷۰)
 • «آنچه شهر نیست»، ماهنامه گسترش تولید و عمران، (۱۳۷۱)
 • «نابودی روستا و استحاله شهر»، ماهنامه گسترش تولید و عمران، (۱۳۷۲)
 • برآورد تراکم جمعیت در برنامه‌ریزی شهر ی بر اساس الگوی کلارک ومیلز، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد، (۱۳۷۲)
 • بررسی ارزشهای اقتصادی، اجتماعی و تحقییقاتی حفاظت از محیط زیست طبیعی، (۱۳۷۳)
 • بررسی ارزشهای اقتصادی، پارک ملی کلاه قاضی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، (۱۳۷۴)
 • بررسی ارزشهای اقتصادی … پناهگاه حیات وحش موته، (۱۳۷۵)
 • پروژه تحقیقاتی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان سمیرم، (۱۳۷۶)
 • پروژه تحقیقاتی توسعه فرش چهار محال بختیاری، (۱۳۷۷)
 • سند توسعه شهر اصفهان موسوم به اصفهان۱۴۱۴، (۱۳۷۹)
 • همکار و پژوهشگر طرح‌های جامع منطقه آزاد قشم، منطقه آزاد چابهار، برنامه اسکان استان اصفهان در افق سال ۱۴۰۰و منطقه ویژه اقتصادی انزلی، (۱۳۷۹–۱۳۷۰)
 • اقتصاددانان روشنفکر هستند یا تکنوکرات، اولین همایش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد در ایران، (۱۳۸۳)
 • مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها، انتشارات دانش نما، اصفهان، (۱۳۸۴)
 • ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه در استان اصفهان، (۱۳۸۶)
 • آموزش اقتصاد در مولتی ورسیتی‌ها یا دانشگاه‌های نسل پنجم، (۱۳۸۸)

سوابق تحصیلی:

 • دکترای اقتصاد

زمینه‌های تخصص:

 • اقتصاد سیاسی
 • اقتصاد حمل و نقل
 • جامعه‌شناسی
 • روابط بین‌الملل

سوابق تدریس:

  • دوره تخصصی دیپلماسی و روابط بین‌الملل، مؤسسه روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه(۱۳۵۳)
  • دوره تخصصی برنامه ریزی حمل و نقل، سازمان کنفرانس اسلامی، اسلام‌آباد، مؤسسه توسعه اقتصادی پاکستان (۱۳۶۳)
  • دوره تخصصی مدیریت خود گردان، مرکز بین دانشگاهی تحصیلات تکمیلی، دوبرونویک- یوگسلاوی سابق (۱۳۶۵) (Inter University of postgraduate Studies)

سوابق اجرایی:

 • عضو هیئت عملی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان (۱۳۸۸–۱۳۶۰)
 • رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد (۱۳۶۹–۱۳۶۴)
 • رئیس مرکز آموزش مدیریت شهر ی (۱۳۷۳–۱۳۶۹)
 • مدیر دفتر برنامه ریزی شهری شهرداری اصفهان (۱۳۷۱–۱۳۶۹)
 • سرپرست کمینه صنایع دستی، شهر ک علمی و تجقیقاتی اصفهان (۱۳۸۶–۱۳۷۴)
 • عضو هیئت مؤسس «جمعیت پیام سبز اصفهان» ،(۱۳۷۴)
 • عضو هیئت مؤسس بنیاد فرهنگی فردوسی اصفهان، (۱۳۷۸)
 • عضو هیئت مؤسس و هئیت امنای بنیاد فرهنگی امام صادق، (۱۳۷۸)
 • دبیر نخستین سمینار تخصصی بررسی کاربری تکنولوژی در توسعه شهری، (۱۳۸۰)
 • عضو هیئت مؤسس دانشگاه بزرگمهر اصفهان، (۱۳۸۵)
 • عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، (۱۳۸۱–۱۳۷۸)
 • رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان، (۱۳۸۱–۱۳۷۸)
 • مدیر مرکز هم اندیشی توسعه استان اصفهان، (۱۳۸۴–۱۳۸۲)
 • عضو هیئت امنا مؤسسه خیریه محمد امین اصفهان (۱۳۸۷)
 • انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه اصفهان
 • رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان