سینما کسب و کار سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

سینما کسب و کار سازمان مدیریت صنعتی اصفهان قصد دارد در برنامه های گوناگون فیلمهای متنوع کسب و کار را معرفی کرده و پس از نمایش فیلم به نقد و بررسی بگذارد و پذیرای دیدگاه های شما عزیزان باشد.

مشتاق دیدار شما در سینما کسب و کار هستیم.

نام فیلم: JOY

موضوع: داستان موفقیت های زندگی جوی مانگانو

نام فیلم: بنیانگذار FOUNDER

موضوع: داستان زندگی بنیانگذار شرکت مک دونالد