دوره آشنایی با مقررات بازرگانی و امور گمرکی همراه با سامانه جامع امور گمرکی در سایت EPL

نقش گمرک در تسهیل تجارت جهانی

گمرکات در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بین المللی نقش حیاتی دارند. رویه های مؤثر و کارای گمرکی می توانند بطور مؤثر در اقتصاد رقابتی ملت ها تأثیر گذار باشند. در محیط بشدت رقابت آمیز جهانی،‌ تجارت بین المللی و سرمایه گذاری به مکانهایی که کارآمد،‌ حمایتی و تسهیل کننده هستند،‌ جریان پیدا می کند.

در عین حال ، از محل هایی که به نظر تجار و صاحبان سرمایه ،‌دیوانسالارانه ،‌پرهزینه و پرخطر هستند،‌ با سرعت تمام میگریزد. فرآیندها و سیستمهای گمرکی نباید بعنوان موانع تجارت جهانی و رشد اقتصادی عمل نمایند و یا چنین تصوری از آنها ایجاد شود.

نظامهای تولید و توزیع نوین که به امکانات شگرف شیوه های تجارت الکترونیکی مرتبط هستند،‌ترخیص سریع و قابل پیش بینی کالا از گمرک را بصورت پیش شرطی مهم برای کامیابی ملی درآورده است .

وجود صدها وارد کننده و یا ترخیص کار در سالن سرویس ارزیابی بهره وری کارکنان را کاهش داده و ملاقات چهره به چهره کارکنان با ارباب رجوع ریسک درستکاری را افزایش میدهد . زمان ترخیص بدلیل بالا بودن حجم واردات نسبت به امکانات گمرکی نسبتا زیاد است و اظهار نامه های وارداتی در اکثر گمرکات بویژه  بسرعت در حال افزایش است.

 

رویه های فعلی بر اساس کنترل های فیزیکی و اسنادی در زمان رسیدن کالا در بندر بنا شده و  سیستم ها و رویه ها بگونه ای است که برای اطمینان از درستی انجام کارچندین بار کالا و اسناد بار کنترل میشود، ولی این کنترل ها بدون ارتباط منطقی با یکدیگر و بدلیل حجم عملیات و دستی بودن فرآیندها بیشتر به یک نمایش شبیه است. مراحل مختلف کار در گمرک به صورت سنتی طراحی شده و انباشته از اسناد کاغذی و ازدحام غیر ضروری و غیر منطقی ارباب رجوع اعم از ترخیصکاران و رانندگان که اصرار به پیشبرد امور خود دارند. این امر خود علت مضاعفی برای کاهش دقت در انجام عملیات اداری و تشریفات گمرکی و به تبع آن تضییع حقوق دولت است.

من علاقه مندم:

در فرآیند فعلی ترخیص، امکان ارائه اطلاعات یا اظهار نامه قبل از ورود، چه بصورت دستی و چه الکترونیکی میسر نمی باشد. لازم است سازمان بنادر ساز و کارهای لازم را برای ایجاد هماهنگی از قبل از تخلیه کالا و در زمان نگهداری کالا در انبار (حسابداری کالا) فراهم نماید.
تحقیق و مطالعه وضع موجود نشان میدهد روشهای فعلی نه تنها حجم کاری گمرک، سیستم ها و منابع را اشباع کرده بلکه هزینه ها و معطلی هایی برای تجار تحمیل می کند و هزینه های اقتصاد ملی را افزایش میدهد.

نوین سازی گمرکات

گرچه تاکنون پیشرفت چشمگیری در مدیریت گمرکات حاصل شده است، ‌اما هنوز برنامه های مؤثر و کارا در تمام گمرکات یا در تمام مناطق جهان ،‌بصورت یکنواخت گسترش نیافته است. در واقع ، بسیاری از گمرکات هنوز به دلیل کارایی بسیار پائین آسیب پذیرمی باشند واز فساد اداری رنج می برند. سازمان جهانی گمرک باتوجه دقیق به این مسأله ،کمکهای فنی گسترده ای را در اختیار اعضا قرار می دهد و برنامه اصلاح و نوسازی گمرکات  را برای کمک به اعضای که در جستجوی خوداتکایی بیشتر از طریق استفاده بهتر ازمنابع، تقویت توانائیهای مدیریتی و طراحی رویه ها و فرآیندهای کارا و مناسب گمرکی می باشند، تهیه نموده است.

 

استفاده از فناوری تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اطلاعات

مدل اطلاعات برای رویه ها و فرآیندهای مختلف گمرکات منطبق بر ویژگیها و الزامات محیط خودکار و ماشینی که از فن آوری تجارت الکترونیکی استفاده می کنند،‌ خواهد بود. بنابراین ، مدل اطلاعات مبنا و پایه ای را برای توسعه پیامهای متداول الکترونیکی (اظهارنامه های کالاها و محموله های وارداتی و صادراتی)‌ بر پایه استانداردهای بین المللی به وجود می آورد . این امر مستلزم توسعه ساختارهای پیامهای متداول برای اظهارنامه های کالاهای وارداتی و صادراتی یا محموله ها ،‌متناسب با جریانهای اطلاعات تجاری مربوطه است.

 

منبع اطلاعات مشترک:

الزامات و مقتضیات یکسان و یک شکل اطلاعات ، کلید پروژه مدل اطلاعات گمرکی بوده و در ایجاد تسهیلات تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است . به همین دلیل هماهنگ سازی الزامات اطلاعات برای صادرات و واردات ، ایجاد تعاریف عمومی و استانداردسازی محتوای اطلاعات و اشکال آن ، سنگ بنای اساسی برای مدل اطلاعات گمرکی است .

 

تفکیک الزامات اطلاعات :

این امر به ویژه شامل رویه دو مرحله ای واردات می شود که در آن گمرکات کالاها را براساس حداقل اطلاعات لازم برای اعمال کنترل ترخیص می کنند وسایر وظایف اداری همچون دریافت حقوق و عوارض گمرکی و جمع آوری آمار تجاری را براساس اطلاعات تکمیلی که پس از ترخیص کالاها تسلیم گمرک می شود،‌ انجام می دهند.

 

تعامل یکپارچه:

پروژه مدل اطلاعات گمرکی از مفهوم جریان اطلاعات یکپارچه نیز پیروی خواهد کرد،‌ به نحوی که الزامات واردات و صادرات همگن بوده و اظهارنامه های الکترونیکی مربوطه دارای ساختار مشابهی باشند. این امر به بازرگانان امکان می دهد که به طور اقتصادی به تبادل اطلاعات بپردازند و واردکننده را قادر می سازد از اطلاعات صادراتی به عنوان پایه تشریفات وارداتی استفاده نمایند.
مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک،‌گمرکات را قادر می سازد تا بازرگانان را مجاز به ارسال اظهارنامه کامل الکترونیکی کالاها و محموله های – که توسط سازمان جهانی گمرک فراهم شده – نمایند،‌ به شرطی که پیامهای ارسالی حاوی اطلاعات و ارزشهای مورد نیاز گمرکات باشد. گمرکات دریافت کننده این اطلاعات می توانند اطلاعات موردنیازشان را استخراج و اطلاعات اضافی را نادیده بگیرند. این امر به بازرگانان چند ملیتی این امکان را می دهد که هزینه سربار ناشی از ارتباط با گمرکات را در سطوح پایین نگهدارند.

سامانه هوشمند امور گمرکی با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های عرصه فناوری اطلاعات و مشاوره های فنی کارشناسان خبره گمرکی  طراحی و تولید گردیده است. در این سامانه سعی شده است در عین سادگی با ایجاد گردش اطلاعات و استفاده از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند در فرایند تجارت خارجی نقش ایفا نماید.

سامانه هوشمند امور گمرکی در کنار سامانه های هوشمند ترانزیت، توزین، کنترل دسترسی، انبار و حواله بارگیری می تواند به طور کامل فرایند  ورود و خروج کالا را پوشش دهد. در این نوشتار سعی شده است راهنمایی جامع برای کاربران در جهت بهره برداری از سامانه هوشمند امور گمرکی در زمینه دور اظهاری واردات را فراهم نماید. دور اظهاری ، سرویس ارزیابی ، توزین ، انبار ، درب خروج و … از جمله قسمت های موجود در سامانه هوشمند جامع امور گمرکی می باشد.

چه سر فصلهایی در دوره آشنایی با مقررات بازرگانی و امور گمرکی همراه با  سامانه جامع امور گمرکی در سایت EPL تدریس می شود؟

 • آشنایی با نحوه شروع فعالیتهای صادراتی
 • آشنایی با اینکوترمز و نقش آن در قراردادهای تجاری

 • نحوه ارزش کالاها در گمرک و قواعد مبدا

 •  نگهداری کالا در اماکن گمرکی

 • رویه های گمرکی

 • معافیت ها و ممنوعیت ها

 • بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص کالا

 •  آشنایی با سامانه جامع گمرکی EPL

 • آشنایی با فرایند حمل و نقل کالا در سیستم های بین المللی

 • آشنایی با مقررات صادرات و واردات

 • تشریفات قبل از اظهار کالا به گمرک
 • تشریفات گمرکی و شرایط اظهار و ترخیص
 • تخلفات و قاچاق گمرک
 • کارگزاران گمرک
 • مراجع رسیدگی به اختلافات گمرک

معرفی مدرس دوره: جناب آقای اسماعیل صمدی

 •  کارشناس ارشد امور گمرکی و کارشناس رسمی دادگستری

گواهینامه

در پایان دوره به شرکت‌کنندگانی که ساعات حضور آنها در جلسات دوره ۸۵ درصد و یا بیشتر از کل ساعات دوره باشد، گواهینامه پایان دوره از سوی سازمان مدیریت صنعتی اصفهان اعطاء خواهد شد. بدیهی است در غیر اینصورت گواهینامه صادر نخواهد شد.

زمان دوره :

این دوره آموزشی به مدت ۲۴ ساعت و روزهای شنبه و دوشنبه ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است، برای سازمان ها و سایر مشتریان حقوقی، متناسب با شرایط ایشان و توافق فی مابین به صورت اختصاصی نیز برگزار می گردد.

معرفی مسئول دوره به همراه اطلاعات تماس

شماره‌های تماس : ۸-۶۶۳۷۲۰۶-۰۳۱ و ۱۴-۳۶۶۲۰۶۱۲-۰۳۱ و ۳۶۶۳۵۲۶۳

برای کسب اطلاعات بیشتر عدد ۱۱۸ را به شماره ۰۹۰۳۱۵۶۷۹۳۳ ارسال فرمایید.

من علاقه مندم: