معرفی حوزه ی خدمت مدیریت مالی

بیشتر کنش های فرد وسازمان در محیط خالی از وجهه مالی نمی باشد براین اساس داشتن هوش مالی برای افراد ومدیران و همچنین وجود ساختار و فرایندهای چابک مالی ارائه دهنده صورت های مالی اساسی وگزارش های مدیریتی در شرائط محیط پیچیده اقتصادی امروز ضروری واجتناب پذیر می نماید.

براین اساس مدیران هوشمند ضمن ایجاد ساختار کارآمد مالی با تمرکز بر شاخص ها و نسبت های مالی پیش رو بطور بهینه گردش جریان نقدینگی سازمان خود را طوری هدایت نموده که بیشترین مطلوبیت نصیب ذینفعان سازمان شده وعملکرد پایدار سازمان را تضمین نمایند.

 در این راستا سازمان مدیریت صنعتی با رویکرد نگاه به افراد و سازمانها در دو حوزه فردی و سازمانی آماده ارائه خدمات مشاوره مالی به شرح زیر می باشد:

 • تدوین پکیج های مالی از جمله طرح توجیهی، پکیج های مشاوره بورس و ارزیابی سهام شرکت ها
 • طراحی و اجرای سیستم شامل:

                              – سیستم جامع مالی

                              – سیستم قیمت تمام شده (محصول، خدمت)

                              – سیستم کنترل بودجه جامع

                              – سیستم گزارش  های مدیریتی

                              – سیستم حسابرسی داخلی

 

 • طراحی تشکیلات مالی و حسابداری
 • تدوین فرآیندهای مالی و موارد خاص حسابداری
 • تهیه استراتژی حوزه مالی  متناسب با راهبردهای کسب و کار و بنگاه
 • اجرای پروژه های مرتبط با طرح کاهش استراتژیک هزینه ها
 • اجرای بررسی های مالی و ارزیابی صنایع وکسب وکارها بصورت سفارشی
 • مشاوره سرمایه گذاری مالی از جمله (بورس، فعالیت های مشارکت و…)
 • مشاوره تامین مالی
 • تدوین طرح توجیه فنی اقتصادی
 • طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مالی
 • ارائه خدمات مشاوره مالیاتی
نمونه مشتریان فعالیتهای سازمان درحوزه مالی
 • طراحی سیستم مدیریت مالی شرکت های : سازه گستر سایپا، فرآورده‌های نسوز آذر، صنایع فلزی ایران، الکترو کاوه و…
 • سیستم قیمت تمام شده  جهت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران، شرکت پلور سبز
 • طرح های  سرمایه‌گذاری شرکت های توگا، فولاد، مپنا
 •    مشاوره ،طراحی و مدل‌سازی سیستم مدیریت مالی شرکت چوب و کاغذ مازندران، صنایع شیمیایی ایران، شرکت طراحی و مهندسی شهاب شمس ، مالی شرکت دیزل سنگین ایران (دسا)
 • استقرار سیستم حسابداری مدیریت شرکت پست فشار قوی پارسیان
 • سیستم کاهش هزینه شرکت ریخته‌گری و تراکتورسازی ایران
 • تحلیل ریسک مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)
 • کاهش استراتژیک هزینه شرکت پارس الکتریک، مجتمع صنایع لاستیک کرمان – گروه صنعتی بارز