چهار درسی که می توان در مدرسه کسب و کار یاد گرفت.

سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

حضور در مدارس کسب وکار تجربیات و اطلاعات زیادی در اختیار دانش پژوهان که اکثرا از مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت ها هستند قرار می دهد در اینجا یادداشت به چهار درسی که می توان در مدرسه کسب و کار یاد گرفت اشاره خواهد شد:

۱- یادگیری درون و بیرون کلاس درس اتفاق می افتد.

من بعد از اولین نیم ترمی که در مدرسه کسب و کار گذراندم دریافتم که در اینجا چیزی بیشتر از یادگیری آکادمیک در کلاس درس ارائه  شده است. فرآیند یادگیری تقریبا در همه لحظه های حضور در مدرسه کسب و کار در حال وقوع است.
تجارب مقطعی شیوه ای روزمره برای برقراری ارتباط با هم کلاسی ها و یادگیری از آنها نه تنها در داخل کلاس بلکه بین زمان برگزاری کلاس ها و حین رخدادهای مقطعی ارائه می کند. در این مدرسه سخنرانان بیشماری جذب می شوند که موضوعات مورد توجه خودشان را با دیگران به اشتراک می گذارند و همین باعث می شود که من پیوسته در حال ارتقاء یادگیری در زمینه های مختلف باشم.

۲- شما هر روز مجبور خواهید بود از منطقه امن خودتان بیرون بیایید.

شما هر روز در کلاس درس بر حسب گزینه هایی که در موارد تحقیقی پیش روی شما قرار می گیرد، در جایگاهی متفاوت قرار می گیرید. حضور در مدرسه کسب و کار ایجاب می کند که در عین حال که آن موقعیت را حفظ می کنید، صبورانه پذیرای شنیدن انتقادات و دیدگاههای مخالف نیز باشید.این بهترین روش برای خودآزمایی در مهارت های گفتگو و صحبت کردن در جمع است و برای بهبود روزمره باید هر روز این کار را انجام دهید.
طی سال اول ما زمان زیادی را صرف دریافت و نیز نشان دادن بازخورد می کنیم حتی اگر شده با فیلمبرداری از خودمان و تماشای رفتارمان. در این مقطع با اینکه پا را از منطقه امنم بیرون گذاشتن اصلا برایم کارآسانی نبود ولی فضای مطمٸن و امنی برای من ایجاد شد و چیزهای جدیدی را تمرین و تجربه کردم.

۳- زمان محدود است – تعیین اهداف و اولویت های فردی اهمیت دارد. 

افراد به دلایل مختلف از جمله دلایل آکادمیک، برقراری ارتباط و شبکه سازی و یا انجام مبادلات حرفه ای وارد مدرسه کسب و کار می شوند. ساده تر این است که اگر فهرستی از اولویت ها و دلایل برای حضور در مدرسه کسب و کار را در اختیار دارید قبل از شروع دوره، خودتان زمانتان را مدیریت کنید (و اجازه ندهید که زمان بندی تان به شما غلبه کند! ) این فهرست درمورد هر تصمیمی که می گیرید یا مبادله ای که انجام می دهید به شما کمک می کند که زمان خود را به درستی اختصاص دهید.

۴- تجربه ای بسیار دگرگون کننده را ارائه می دهد.

تصمیم برای آمدن به مدرسه کسب و کار برای بسیاری از افراد کار دشواری است زیرا مثل یک وقفه در پیشرفت کار به نظر می رسد.
گرچه این دو سال فرصتی طلایی برای شما است تا جهشی سریع داشته و بتوانید به نقاط قابل توجه و چیزهایی بپردازید که در هیچ جایی غیر اینجا هرگز شانس توجه به آنها را نداشته اید.
در این دو سال وقت دارید که دیگاه خودتان را گستر ش داده و علایق جدیدی را در خود کشف کنید. مثلا من توانستم یک شبکه  ارتباطی بسیار متنوع ایجاد کنم که تا مدتها دوام خواهد داشت. و در نهایت کاری انجام دادم که چندان هم کوچک نبود و عبارت بود از ایجاد و گردآوری گروهی  بسیار دوستانه که می دانم می توانم بزرگترین تجربیاتم را در طول سال های آینده با آنها در میان بگذارم و این به واسطه صمیمیتی است که در طول تجربه مشترکمان در زمان حضور در مدرسه کسب و کار بین ما ایجاد شد.

سازمان مدیریت صنعتی به عنوان اولین و بزرگترین  مدرسه کسب و کار در ایران با ۶ دهه قدمت بستری مناسب برای  توسعه مهارت های مدیریتی مدیران و شبکه سازی برای توسعه کسب و کار آنها است.