چرا مدرسه کسب و کار رهیار، درسی به نام کنترل پروژه دارد؟

روزی دور هم جمع شدیم و با ایده پردازی و همیاری، پروژه ای را برای تیم خود تعیین کردیم حالا این پروژه همانند کشتی است که بایستی آن را به ساحل امنی که به هم قول دادیم برسانیم. برای به سلامت رساندن کشتی باید مقصد را مشخص کنیم، مسیر دقیق برای رسیدن کشتی را تعیین کنیم. مهارت کنترل پروژه، کشتی ما را به سلامت به مقصد خواهد رساند.

کنترل پروژه به من نشان خواهد داد:

  • آیا جایی که باید باشم، هستم؟
  • چه عواملی در ادامه مسیرم وجود دارد که روی من تاثیر می گذارد؟
  • در مقایسه با جایی که متعهد بودم به آن برسم، در نهایت به کجا خواهم رسید؟

کاربرد کنترل پروژه در زندگی من چیست؟

هر کسب و کاری که شروع می کنیم، پروژه ای بزرگ است که درون آن چندین پروژه کوچک وجود دارد. حتی امور مختلف زندگی نیز همانند پروژه است. هر پروژه هدفی دارد و بایستی مراحلی طی شود تا به آن هدف برسیم. از این رو کنترل پروژه همان طور که از اسم آن پیداست تعیین خواهد کرد:

  • آیا پروژه در زمان تعیین شده تکمیل شده است؟
  • آیا هزینه های پروژه با آنچه از ابتدا تعیین شد، مطابقت دارد؟
  • آیا پروژه با همان کیفیتی ارائه شده است که انتظار داشتیم؟

کنترل پروژه را چگونه یاد می گیرم؟

چه چیز بهتر از آنکه ایده ی خود را به عنوان پروژه تعریف کنید و با انجام تمرین های عملی کنترل پروژه را یاد بگیرید. مدرسان و مشاوران رهیار گام به گام با شما هستند تا با آموزش اصول کنترل پروژه، کشتی را به سلامت به مقصد برسانید.  

     

    من علاقه مندم: