آقای وحید احسانی

کارشناس پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

کارشناس ارشد جامعه شناسی

سوابق حرفه‌ای

مدرس کشوری شورای مبارزه با مواد مخدر.

کارشناس و مدرس شهرداری شاهین شهر و اصفهان

دومین سخنران کشور در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (در حضور وزیر کشور در سال ۹۶)

برگزار کننده کارگاه های:

  • مهارت‌های زندگی نوجوانان و بزرگسالان
  • آموزش پیش از ازدواج
  • آموزش مهارت‌های خانواده
  • پیشگیری از اعتیاد و شناخت مواد مخدر
  • سواد رسانه
  • توسعه مشارکت‌های مردمی
  • جذب و مشارکت پذیری نوجوانان
  • تربیت شهروندان مشارکت جو
  • ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار