به سمت کویر

اگر شما هم میخواهید درسفر تفریحی-آموزشی کویر ورزنه سازمان مدیریت صنعتی در تاریخ ۲۵ آبان شرکت کنید، همین الآن فرم زیر را تکیمل فرمایید.

بدیهی است که ظرفیت این کمپ آموزشی – تفریحی به شدت محدود بوده و اولویت با افرادی است که زودتر اقدام کنند!

به همراه بازی‌های مدیریتی، رصد ستارگان، شام، میان وعده و…