دکتر مهرداد حسینی

  • دکتری روانشناسی
  • مدرس کار تیمی در مدرسه کسب‌و‌کار رهیار
  • مدرس دوره‌های کارآفرینی و اصول کسب‌و‌کار با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی در نقاط مختلف کشور
  • مدرس دوره‌های کار تیمی، مدیریت استرس، مهارت‌های زندگی، مهارت‌های ارتباطی، مدیریت ذهن، انگیزش در محیط کار در سازمان‌های دولتی و خصوصی
  • مدرس دوره‌های تربیت فرزند، ارتباط با نوجوان، خانواده موفق و روابط زناشویی مثبت برای والدین و نوجوانان در مدارس شهر