دکتر محمد ترکمان

  • دکتری تخصصی روانشناسی
  • دارای پروانه نظام روانشناسی و گواهینامه مدرس کشوری بهزیستی
  • مدرس برنامه‌های آموزش والدین در مدرسه کسب‌و‌کار رهیار
  • مدرس کارگاه‌های روانشناسی
  • مؤسس کلینیک سپیدار همدان