دکتر سید حسن حسینی

دکتری تخصصی مشاوره

سوابق حرفه‌ای

 • متخصص کودک و نوجوان
 • مدرس دانشگاه آزاد اصفهان
 • مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان
 • عضو اساتید کانون بانوان آفتاب
 • عضو مشاورین مرکز مشاوره شوق زندگی
 • عضو مشاورین مرکز مشاوره آبان
 • عضو مشاورین مرکز مشاوره پیشرفت
 • مدرس دوره های ارتباط موثر
 • مدرس دوره های تربیت جنسی
 • مدرس کارگاه بلوغ نوجوانان
 • مدرس دوره های روش نوین تدریس
 • مدرس کارگاه های فرزند پروری
 • همکار آموزش پرورش ۷سال
 • مشاور دانشجویان دندانپزشکی و پرستاری
 • برنامه ریز درسی
 • مدرس مهارت زندگی کودک
 • مدرس مهارت زندگی نوجوان مدارس
 • تسهیل گر مهارت های رشد شخصیتی کودک و نوجوان
 • مدرس کارگاه هایO.T مهارت زندگی؛ تسهیل گری ؛ تربیت جنسی
 • اجرای مصاحبه و تست کودک و نوجوان
 • دارای مدرک معتبر تسهیل گری و فن بیان
 • دارای مدرک معتبر ToTفرزندپروری نوجوانیpmt
 • دارای مدرک معتبر CBT درمان شناختی رفتاری کودکان
 • دارای مدرک معتبر درمان بیش فعالی adhd
 • مدرس همایش های فرزند پروری
 • مدرس فرزندپروری مثبت با تکنیک های طلایی درمان همراه با مدرک معتبرTOT
 • همکاری با مدارس جهت مهارت های زندگی