آموزش فروش با بازی
پوچ
۱۲ جلد کتاب فروش
پوچ
توانمندسازی تیم فروش
پوچ
شانستان را امتحان کنید، شاید فروشتان متحول شد!

برای شرکت در جشنواره و امتحان کردن شانس خود کافی است فرم زیر را تکمیل نمایید:

تذکر:

  • هر فرد فقط یک بار شانس دارد، امیدواریم شانس با شما یار باشد!

۳ پیشنهاد ویژه برای تحول در فروشتان!

تیم فروش

پیشنهاد ویژه اول: آموزش فروش با بازی

 یکی از بهترین راه‌های یادگیری، آموزش از طریق بازی است. شرایط اقتصادی ایران از یک سو و رقابتی بودن بازار از سوی دیگر اهمیت مهارت تیم فروش را بسیار بالا برده است.

مدرسه فروش اسپانه با تکیه بر بیش از سه دهه تجربه سازمان مدیریت صنعتی اصفهان و همراهی برترین اساتید فروش ایران با ترتیب دادن جلسات آموزش فروش با بازی مهارت تیم فروش شما را افزایش میدهد.

ارزش این خدمت برای هر جلسه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومتن است که در صورت برنده شدن، این آموزش برای شما رایگان خواهد بود.

بازی های آموزشی فروش یک روش سرگرم کننده و موثر برای تقویت مفاهیم کلیدی، بهبود مهارت ها و تقویت روحیه تیم فروش ارائه می دهد.

بازی‌های آموزشی فروش یک رویکرد پویا و تعاملی برای یادگیری ارائه می‌دهند و شرکت‌کنندگان را قادر می‌سازد تا فعالانه با مطالب درگیر شوند و دانش خود را در یک محیط شبیه‌سازی شده به کار ببرند.این بازی‌ها حس رقابت را ایجاد می‌کنند، کار گروهی را تشویق می‌کنند و جو یادگیری مثبت را تقویت می‌کنند.

 

پیشنهاد ویژه دوم: توانمندسازی تیم فروش

اگر بخواهید فروشتان را در سال جدید به طرز معنی داری متحول کنید ذاهی نیست جز آنکه اولا تیم فروشتان را ارزیابی کنید و سپس متناسب با نتیجه ارزیابی، با کمک ابزارها  و روش‌های حرفه‌ای مهارت فروش آن‌ها را افزایش دهید.

مدرسه فروش اسپانه با تکیه بر بیش از سه دهه تجربه و آموزش به چندین هزار مدیر عامل، بازاریابی و فروش در سازمان مدیریت صنعتی اصفهان در خدمتی ویژه تحت عنوان طرح توانمندسازی  تیم فروش آماده است تا در دو مرحله زیر خیال شما را از بابت تیم فروشتان در سال پیش رو آسوده نماید.

  1. مرحله دیاگ : ارزیابی تیم‌های فروش بر اساس روش SSI و ارزیابی سازمان فروش بر اساس مدلATD
  2. مرحله بهبود: معرفی ابزارها و روش‌های لازم برای بهبود توانمندی تیم فروش و توسعه سازمان فروش به مدیران فروش

 

ارزش خدمت طرح توانمندسازی تیم فروش ۹ میلون و ۷۵۰ هزار تومان است که در صورت برنده شدن در جشنواره، برای شما رایگان خواهد بود.

 

پیشنهاد ویژه سوم: ۱۲ کتاب فروش

پیشنهاد ویژه سوم این جشنواره، ۱۲ کتاب برتر فروش برای یادگیری مهارت‌های فروشندگی، متقاعدسازی، تیم سازی فروش، مدیریت فروش و مذاکره است.

ارزش این ۱۲ جلد کتاب ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است که در صورت برنده شدن با شما تماس گرفته شده و به آدرس انتخابی شما ارسال میگردد.