چرا مدرسه کسب و کار رهیار، درسی به نام اصول فروش و بازاریابی دارد؟

هر ایده ای در مراحل اولیه و نمونه آزمایشی نیاز به بررسی دارد، آیا این محصول یا خدمت مشتری پسند هست؟ آیا افراد حاضر هستند برای آن پول بپردازند؟ چه قیمتی ارائه کنیم تا از ما خرید کنند؟ چه کسانی در معرفی محصول یا خدمتمان به ما کمک می کنند. تمامی این فرآیند را تحقیق بازار نامگذاری کرده اند و این فرآیند به ما کمک خواهد کرد تا نیازهای بازار را برای ارائه یک محصول یا خدمت مناسب بشناسیم.

پس از طی کردن مراحل تحقیق بازار، رفع نواقص ایده و تولید محصول یا فراهم سازی شرایط ارائه خدماتمان نوبت آن می رسد که کلیات و اصولی بازاریابی را بدانیم تا :

 • بتوانیم بازار هدف، مخاطبان و مشتریان را بشناسیم
 • آن ها را نسبت به خرید و کاربرد محصول یا خدمتمان، ترغیب کنیم.

پس بهتر است بدانیم بدون برنامه بازاریابی، فروش ما ضربه خواهد خورد و اینجاست که اهمیت طراحی برنامه نظام مند بازاریابی برای ما مشخص می شود.

پس از طراحی برنامه بازاریابی، نوبت یادگیری اصول فروش است اینکه:

 • چگونه مشتری را متقاعد کنیم؟
 • چگونه قیمتی ارائه کنیم تا از رقبا خرید نکنند؟
 • کی و کجا تخفیف دهیم؟

آشنایی با اصول بازاریابی و فروش من را مطمئن خواهد کرد که:

 • آیا بازار مناسبی را برای عرضه و فروش محصول یا خدمت خود آماده کرده ام؟
 • محصول یا خدمت من چه نیازی از بازار را رفع می کند؟
 • قیمت محصول یا خدمت من منصفانه و قابل رقابت با رقبا هست؟
 • چگونه سرنخ های فروش را تبدیل به مشتری کنم؟
 • روش های تبلیغاتی مناسبی را برای معرفی محصول یا خدمتی که ارائه می دهم، انتخاب کرده ام؟
 • رضایت مشتریان را فراهم ساخته ام؟
 • برندسازی محصول یا شرکت را به شیوه ی صحیح انجام داده ام؟

اصول بازاریابی و فروش را چگونه یاد می گیرم؟

پس از ایده پردازی و انجام فرآیند تحقیق بازار در کنار هم تیمی ها و مشاوران رهیار، اصول بازاریابی و فروش در کلاس با تکنیک های عملی آموزش داده خواهد شد و در فضای نمایشگاهی و غرفه ها به صورت عملی اصول یاد گرفته شده را تمرین خواهیم کرد.

 

تصاویر نمایشگاه اصول بازاریابی و فروش